CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره پوسته بذر برنج، رقم طارمبر جوانه زنی و رشد ریشه چهارگونه (Oryza sativa . var tarum)علف هرز در شرایط گلخانه ای

عنوان مقاله: بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره پوسته بذر برنج، رقم طارمبر جوانه زنی و رشد ریشه چهارگونه (Oryza sativa . var tarum)علف هرز در شرایط گلخانه ای
شناسه (COI) مقاله: CAST01_062
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

آناهیتا بهرامی - دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی
نورعلی ساجدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.
مسعود گماریان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات،اراک، ایران.
محمد اکبری - کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

خلاصه مقاله:
به منظور شناسایی ارقام دگر آسیب برنج جهت استفاده در بهنژادی ارقام، هم‌چنین کاهش مصرف علفکش‌ها در مدیریت کشاورزی پایدار و در بهبود استراتژی مدیریت تلفیقی آفات، آزمایشی با عنوان بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره پوسته بذر برنج، رقم طارم (Oryza sativa, var tarum) بر جوانه‌زنی و رشد ریشه چهار گونه علف هرز در شرایط گلخانه‌ای در سال 1391 در شهرستان دورود انجام پذیرفت. پتانسیل دگر آسیبی غلظت‌های مختلف (0، 10، 25، 50 و 75 درصد) عصاره آبی پوسته بذر برنج رقم طارم بر جوانه‌زنی و رشد ریشه چهار گونه علف هرز سوروف (echinochloa cruss galli) ، تاج خروس (amaranthus SP) بارهنگ آبی (Alisma plantago-aquatic) و قیاق (halepense sorghum) در شرایط گلدانی به صورت آزمایش فاکتوریل در قابل طرح بلوک‌ها کامل تصادفی با 4 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 20 عدد بذر علف‌های هرز پس از ضدعفونی در گلدان‌هایی به قطر 20 سانتی‌متر کشت شدند. نتایج نشان داد که درصد ظهور گیاهچه ، متوسط زمان ظهور گیاهچه، سرعت ظهور و با افزایش غلظت عصاره پوسته بذر برنج، درصد ظهور گیاهچه، طول ظهور گیاهچه مربوط به قیاق و بیشترین طول ریشه مربوط به سوروف می‌باشد. تاج خروس حساس‌ترین علف هرز از نظر طول ریشه و متوسط زمان ظهور گیاهچه در غلظت 75 درصد عصاره نسبت به شاهد بود. به طور کلی در اکثر صفات مورد اندازه‌گیری سوروف متحمل‌ترین و به ترتیب تاج خروط و قیاق حساس‌ترین گونه‌های مورد مطالعه بودند.

کلمات کلیدی:
دگر آسیبی، پوسته برنج، درصد ظهور گیاهچه، علف‌های هرز، رشدگیاهچه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260324/