CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر تاریخ کاشت و کود بیولوژیک بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (glycine max L.) در شرایط آب و هوایی استان همدان

عنوان مقاله: بررسی اثر تاریخ کاشت و کود بیولوژیک بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (glycine max L.) در شرایط آب و هوایی استان همدان
شناسه (COI) مقاله: CAST01_048
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید اژدریان ثابت - دانشجوی کارشناسی تولید دانه های روغنی، گروه زراعت، دانشگاه علمی کاربردی جهادکشاورزی، همدان، ایران
محسن رجبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ایران.
حمیدرضا شجاعی - مدرس، کارشناس ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی، همدان، ایران
امیر نوری طالب

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، کود بیولوژیک بارور و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم L17) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب و هوایی شهر همدان، تابستان 1392 اجرا شد. تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اول در سه سطح (18 خرداد، 27 خرداد و 8 تیر) و میزان کود در سه سطح (شاهد بدون کود) کود بارور 2 (100 گرم در هکتار) و کود سوپر فسفات تریپل (100 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور دوم، انتخاب شدند. نتایج آنالیز واریانس نشان داد تاریخ کاشت اثر بسیار معنی‌داری بر روی پارامترهای وزن صد دانه، قطر ساقه، تعداد دانه در بوته، تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه در سطح یک درصد داشت بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت‌های 18 خرداد و 27 خرداد به دست آمد. بیشترین عملکرد مربوط به تاریخ کاشت اول (18 خرداد) و تیمار کود بیولوژیک بارور 2 بوده (فرمول در متن اصلی مقاله) (7/5982 کیلوگرم در هکتار). به طور کلی نتایح نشان داد با تأخیر در تاریخ کاشت بهدلیل کاهش طول دوره رشد و نمو و کاهش اجزای عملکرد، عملکرد کاهش معنی‌داری نشان داد.

کلمات کلیدی:
کود بارور 2، سوپر فسفات تریپل، تاریخ کاشت، سویا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260310/