CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه اثرات فصل کاشت بر صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی ژنوتیپ‌‌های مختلف کلزا پاییزه با کشت تأخیری در استان مرکزی

عنوان مقاله: مطالعه اثرات فصل کاشت بر صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی ژنوتیپ‌‌های مختلف کلزا پاییزه با کشت تأخیری در استان مرکزی
شناسه (COI) مقاله: CAST01_014
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

شادی مهاجرانی - دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رضا رضایی سوخت آبندانی - دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ، گروه زراعت، دانشکده علوم و تحقیقات خوزستان
منا محتشمی - دانشجوی دکتری فیزیلولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مجتبی ابراهیمی - دانشجوی دکتری فیزیلولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

خلاصه مقاله:
این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1385 در مزرعه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجراء شد. کرت‌های اصل شامل فصل کاشت در دو سطح (به ترتیب 18 شهریور و 15 مهر)‌و کرت‌‌‌‌های فرعی شامل یازده ژنوتیپ مختلف کلزای پاییزه به ترتیب (MILLENA,EBONIT,RCOBRA,ELITE,OKAPI,SLMO46,MODERN, SUNDAY,OLARA,LICORD) در نظر گرفته شدند. بیشترین شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول به ترتیب مربوط به ژنوتیپ SLMO46 و کمترین آن‌‌ها به ترتیب مربوط به ژنوتیپ‌های MODERN,OLARA حاصل شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که وزن خشک برگ، وزن خشک طوقه، هدایت الکتریکی و محتوای نسبی در سطح احتمال (P<0.01) و ارتفاع بوته در سطح احتمال (P<0.05) و هم‌چنین از نظر ژنوتیپ صفات ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و هدایت الکتریکی در سطح احتمال و در حالی که اثرات متقابل فصل کاشت X ژنوتیپ بر تمامی صفات بجز محتوای رطوبت نسبی که در سطح (P<0.05) مابقی صفات در سطح احتمال (P<0.01) اختلاف معنی‌داری داشتند.

کلمات کلیدی:
ژنوتیپ، شاخص آگرومورفوفیزیولوژی، کلزای پاییزه، محتوای رطوبت نسبی، هدایت الکتریکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260278/