CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر کاربرد برون زای اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکگی و فیزیولوژیکی آلترنانترا (alternanthera repens) ارقام برگ موجی و برگ صاف تحت تنش شوری

عنوان مقاله: تأثیر کاربرد برون زای اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکگی و فیزیولوژیکی آلترنانترا (alternanthera repens) ارقام برگ موجی و برگ صاف تحت تنش شوری
شناسه (COI) مقاله: CAST01_004
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

داریوش پورقاسمی
عبدالحسین رضایی نژاد - استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
مهرانگیز چهرازی - استادیار گروه علوم باغبانی شهید چمران اهواز دانشکده کشاورزی

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی اثر اسیدآسکوربیک بر کاهشاثرات تنش شوری تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (NaCI) در محلول غذایی بود. گیاهانی که در شرایط هیدروپونیک رشد یافته بودند در معرض غلظت‌های مختلفی از کلرید سدیم (شاهد، 30، 60 و 90 میلی‌ مولار) در محلول غذایی هوگلند و اسید آسکوربیک (شاهد ، 5/0 و 1 میلی‌مولار) قرار گرفتند. براساس نتایج در اثر افزایش غلظت نمک، طول گیاه سطح برگ، قطر گیاه و محتوای نسبی آب برگ کاهش و نشت الکترولیت افزایش یافت. کاربرد برون زای اسید آسکوربیک در صفات در مورفولوژیکی معنی‌دار نشد ولی در صفات فیزیولوژیکی معنی‌دار بود. بنابراین اسید آسکوربیک توانست تا حد زیادی از آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از تنش شوری جلوگیری کند و و منجر به بقای بیشتر گیاه در سطوح بالای شوری بود.

کلمات کلیدی:
اسید‌آسکوربیک، تنش شوری، نشت الکترولیت، محتوای نسبی آب برگ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260269/