CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، اندازهگیری و مقایسه روند آن با تولید ناخالص داخلی برای ایران طی دوره زمانی 2002-2007

عنوان مقاله: شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، اندازهگیری و مقایسه روند آن با تولید ناخالص داخلی برای ایران طی دوره زمانی 2002-2007
شناسه (COI) مقاله: NCFPIE01_040
منتشر شده در اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی» در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

صادق بختیاری - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سمیه قربانی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
همایون رنجبر - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خلاصه مقاله:
امروزه در مطالعات انجام شده، بیشتر از شاخصهای ترکیبی برای اندازهگیری رفاه اقتصادی استفاده میشود. یکی از جامعترین شاخصهای ترکیبی موجود برای سنجش میزان رفاه اقتصادی، شاخص ارائه شده توسط اوزبرگ می باشد که مرکز مطالعاتاستاندارد زندگی آن را توسعه داده است. این شاخص از بین متغیرهای اقتصادی، بیشترین اهمیت را به اجزاء مرتبط با ابعاد چهار متغیر مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می دهد و در این مطالعه نیز از این شاخص به عنوان معیار جامعرفاه اقتصادی استفاده می گردد. بر این اساس در مطالعه حاضر، پس از معرفی الگوی شاخص رفاه اقتصادی، برای دومین بار مقدار آن برای ایران در دوره زمانی2002-2007در قالب سه ساختار شاخص با در نظر گرفتن ضرایب مختلف برای اجزاء چهارگانه، مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد بیشترین رشد مربوط به شاخص سوم است. شاخص اول در رتبه دوم و پس از آن شاخص دوم میباشد. با مقایسه روند شاخص رفاه اقتصادی اول و تولید ناخالص داخلیسرانه واقعی طی دوره زمانی مورد مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی روند رو به رشدی را ارائه میکند اما شاخص رفاه اقتصادی نسبت به سال 2002 ابتدا همراه با روند نزولی توزیع درآمد و موجودی منابع مولد، روند نزولی را دنبال و از سال 2002 با رشد این دو متغیر، رشد مثبت پیدا میکند. و تنها رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی از سال 2002 با رشد شاخص رفاه اقتصادی اول همراه است

کلمات کلیدی:
شاخص رفاه اقتصادی، مصرف، ثروت، توزیع درآمد، امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260236/