CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه الگوی جهتی باد و موج خلیج فارس با استفاده از دادههای میدانی

عنوان مقاله: مقایسه الگوی جهتی باد و موج خلیج فارس با استفاده از دادههای میدانی
شناسه ملی مقاله: ICOPMAS09_285
منتشر شده در نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب السادات قادری - کارشناس ارشد
ندا فتوحی - کارشناس ارشد ، شرکت فرا دریا عرشه
سیدمحمد حسینی بندرآبادی - کارشناس ارشد ، شرکت دریا نگار پارس

خلاصه مقاله:
خلیج فارس در فصول مختلف سال در معرض جریانات هوایی طوفان ساز بوده و لذا در ناوبری و ساخت اسکل هها مورد توجه قرار می گیرد. این طوفا نها بیشترین تلاطم را در فصول زمستان و اوایل بهار ایجاد م یکنند و زمانی که باد شمال در این فصول با باد قوس همراه گردد موجبانقلاب دریایی م یشود. بطور کلی بادهایی که عموماً منطقه خلیج فارس را تحت تاثیر خود قرار می دهد عبارتند از باد شمال، باد قوس، باد سهیلس و باد نعشی. بادهای دریایی خلیج فارس غالباً در تمام مدت سال از سوی شمال تا غرب وزیده و به باد شمال معروف می باشد. بادهایی که از جهت جنوب یامشرق می وزد معروف به باد شرجی (باد شرجی) است. این باد عموما گرم و مرطوب بوده و گاهی همراه با هوای ابری است. سرعت این باد بندرت از 24 گره تجاوز کرده است و معمولا قدرت آن کمتر از باد شمالی است که پس از آن می وزد.گسترش جبهه پرفشار از شمال غربی بسوی جنوب شرقی خلیج فارس و عربستان در فصل زمستان، ناحیه کم فشاری در امتداد دریای عمان و ساحل شمال شرقی خلیج فارس بوجود آمده که در نتیجه توزیع فشار، بادهای شمال و شمال غربی را باعث می گردد. در فصل تابستان وضع بههمین صورت است با این تفاوت که در ایران و قسمت شرقی بالای خلیج فارس فشار کمتر بوده و در قسمت مرکز عربستان فشار زیاد است، بههمین جهت اغلب بادهایی که در خلیج فارس م یوزد باد غربی و شمالغربی است. البته در کناره دریای عمان و شرق آن به علت آنکه گاهی تحت تأثیر بادهای موسمی اقیانوس هند قرار می گیرد، وضع اندکی متفاوت بوده و توزیع فشار همراه با وزش بادهای گرم عربستان می باشد. با [ توجه به طوفانهایی که در خلیج فارس می وزد، دانش مربوط به شناخت جهات آنها در ناوبری دریایی، از اهمیت ویژ های برخوردار است. [ 1در این مقاله به کمک دادههای میدانی هواشناسی و امواج خلیجفارس، مشخصههای عمومی باد و موج در آبهای روبروی سواحل استانهایبوشهر و هرمزگان معرفی و مقایسه می گردند. و « پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان هرمزگان » کلیه نتایج ارائه شده در تحقیق حاضر بر اساس داد ههای اندازهگیری شده در پروژهکه توسط سازمان بنادر و « مونیتورینگ و مطالعات مدلینگ بخشهایی از سواحل استانهای سیستان و بلوچستان و بوشهر » نیز در پروژه دریانوردی صورت گرفته و همچنین به کمک دادههای ایستگا ههای سینوپتیک سازمان هواشناسی انجام شده است.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/257161/