طراحی پوشش سگمنتی تونل بلند انتقال آب سد سردشت با توجه به تاثیر مفاصل قطعات پوشش

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 756

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

مفاصل بین قطعات پوشش می توانند مقدار مشخصی از گشتاور خمشی، نیروی محوری و نیروی برشی را تحمل کنند. گزاره ی نیرو-جابجایی نیز در محدوده ی مشخصی از بار اعمالی می تواند تقریبا خطی در نظرگرفته شود. در تحلیل سازه ای پوشش سگمنتی، مفاصل می توانند به صورت لولاهای الاستیک مدل شوند و مشخصات سختی آن ها توسط صلبیت مفاصل بیان شود. این امر باعث می شود که گشتاور خمشی وارده برپوشش کاهش یابد و با کاهش نیروهای داخلی وارده بر پوشش می توان از پوششی با ضخامت کمتر استفاده نمود. در این مقاله نیروهای وارده بر پوشش های سگمنتی باتوجه به اثر مفاصل در حالت های نسبت تنش افقی به قائم کوچک تر و بزرگ تر ازیک در نظر گرفته شده است. روش تحلیلی برای ساختار مفاصل با تحلیل بر روی نسبت تنش افقی به قائم زمین، ضریب مقاوم توده سنگ،تاثیر سختی مفاصل، نحوه ی توزیع مفاصل و تعداد مفاصل انجام و گشتاور خمشی، نیروی محوری و جابجایی های پوشش تونل به علت نیروهای داخلی وارد بر پوشش محاسبه شده است. با توجه به نمودار اثر متقابل نیروی محوری و گشتاور خمشی پوشش، پوشش سگمنتی با ضخامت 30 سانتی متر برای تونل بلند انتقال آب سد سردشت با توجه به روش های تحلیلی و عددی برآورد شده است.

کلیدواژه ها:

تونل بلند انتقال آب /پوشش سگمنتی /مفاصل پوشش/نیروهای داخلی

نویسندگان

حسن بخشنده امنیه

استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه کاشان

سعید طایی سمیرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته ی مهندسی معدن؛ گرایش استخراج؛ دانشکده ی مهندسی؛ دانشگاه کاشان

مرتضی رحیمی دیزجی

دانشجوی دکترای تخصصی؛ رشته ی مهندسی معدن؛ گرایش مکانیک سنگ؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کارشناس شرکت مهندسی سپاسد