تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با مواد نانورس در عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 972

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-1_007

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

نگهداری از شبکه راهها به دلیل هزینه های زیاد احداث جاده ها، همواره یکی از مهم ترین مسائل مهندسین راه بوده است. استفاده از مواد نانو در صنعت و مفید بودن آنها نویسندگان را براین داشته که در راستای افزایش عمرروسازیهای آسفالتی، مفید بودن این مواد را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به استفاده نانورس در پلیمرها و بهبود خواصی از پلیمرها مانند افزایش سختی و مقاومت کششی، پایداریحرارتی، افزایش درجه اشتعال و محافظت در برابر رطوبت و بخار آب، و همچنین در نظر گرفتن قیر به عنوان یک ماده ترموپلاستیک، در این تحقیق، قیر با افزودن % 2 نانورس اصلاح شد و در جهت افزایش عمر خستگی روسازیهایآسفالتی مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش خستگی کشش غیر مستقیم بر روی نمونه های استوانه ای ساخته شده از قیرهای استاندارد و اصلاح شده در سطوح تنش 400 - 300 - 200 و 500 کیلوپاسکال، نشان می دهد که افزودن % 2 نانورس به قیر باعث افزایش عمر خستگی بیش از دو برابر باتوجه به سطح تنش آسفالت می شود

نویسندگان

احمد خدادادی

مسئول مکاتبات، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

جواد سوداگری

استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

امیرحسین اصلانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

حمید صالحی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران