تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا:نمونه موردی منطقه سه شهرداری تهران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 827

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-2_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

گرچه فرآیند 4 مرحله ای برای برآورد تقاضای سفر شهری هنوز در بسیاری پژوهشها مورد استفاده قرارمی گیرد، اما مشاهده کاستیهای آن به ویژه در تحلیل راهبردها و نتایج نادقیق در پیش بینی تقاضا، از حدود5 دهه قبل رفته رفته باعث توسعه یافتن روشهای ناهمفزون شد که پایه رفتاری دارند. در ادامه، روشهای فعالیت-مبنا، که در آن فعالیت عامل ایجاد سفر درنظر گرفته می شود، پس از آزمودن روشهای دیگر از جملهمدل سازی زنجیره سفر، در اکثر شهرهای بزرگ دنیا ساخته شده و به اجرا در آمدند. امروزه با توجه به آن که بسیاری از شهرهای بزرگ کشور با مشکلاتی در زمینه مدیریت تقاضای تراف کی مواجه هستند، ضرورتروشی مطمئن تر برای پی شبینی تاثیرات سیاستگذار یها بیش از پیش حس می شود. مقاله حاضر تلاش دارد با استفاده از روش فعالیت- مبنا رفتار سفر را بررسی و تحلیل کند. به این منظور با استفاده از اطلاعات پرسشگری ساکنین شهر تهران، یک ساختار فعالیت- مبنا از پایگاه داده های سفر-مبنا تهیه شده و با انجام تحلیلهای آماری مختلف، عوامل تاثیرگذار در توابع مطلوبیت الگوی فعالیت روزانه، زمان و طریقه زنجیره سفرهای اولیه و ثانویه شناسایی شدند. سه ساختار تصمیم گیری مستقل، آشیانه ای و همزمان با مدلهای لوجیت، ایجاد و تحلیلشد. نتایج این مطالعه به طور جزیی میزان و نحوه تاثیر متغیرهای مستقل انتخاب شده پس از آزمونهایمختلف را نشان می دهد. ازجمله می توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به تحلیلهای صورت گرفته، ساختارمستقل برای نمونه مورد بررسی مناسب تر است، ضمن آن که متغیرهای سن، تعداد افراد خانواده، جنسیت، و وجود فرزندان 5 تا 15 ساله در انتخاب الگوی زنجیره سفر تاثیر قابل توجه دارند و نیز الگوی زنچیره سفر بر انتخاب طریقه موثر است.

نویسندگان

امیرعباس رصافی

مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینیره، قزوین، ایران

لیلا لطیفی

کارشناس ارشد حمل ونقل، شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و تراف کی تهران، ایران