مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر تراف کیی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 580

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-4_005

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین کاربردهای سیستمهای اطلاعات مکانی تسهیل و بهبود حمل و نقل است. در این زمینه قابلیتهای تجزیه و تحلیل شبکه در سیستمهای اطلاعات مکانی از جمله محاسبه کوتاه ترین مسیر م یتواند بسیار مفید واقعشود. تا کنون معیارهای مختلفی برای انجام آنالیز کوتاه ترین مسیر در تجزیه و تحلیل شبکه در سیستمهای اطلاعات مکانی در نظر گرفته شد هاند. معیارهایی از قبیل مسافت، زمان سفر، راحتی مسیر، زیبایی مسیر و غیره.معیار زمان سفر چون کاملا وابسته به ترافیک است، دارای تغییرات پیوسته و تا حدودی تصادفی است.. به همین دلیل مسیریابی بر اساس معیار زمان سفر با استفاده از الگوریتمهای رایج مسیریابی مثل دایجسترا که بر رویشبک ههای استاتیک قابل اجرا هستند، نم یتواند خروجی مناسبی ارائه دهد. بنابراین در این زمینه نیاز به توسعه الگوریتمهایی است که بر روی شبک ههای پویا اجرا م یشوند. در این مقاله یک روش جدید ارائه شده است که درآن از اطلاعات آماری زمان سفر در روزهای قبل به منظور پیش بینی زمان سفر یالها در آینده استفاده شده است. همچنین به منظور مدل کردن مساله تصادفی ترافیک به هر یک از یالهای شبکه ریسکی اختصاص یافته است که روش محاسبه آن نیز در این مقاله توضیح داده شده است. به منظور در نظر گرفتن زمان سفر لحظ های وهمچنین زمان سفر پیش بینی شده و ریسک هر یال، از یک مدل تجزیه فضا- زمان استفاده شده است که چگونگی آن نیز در این مقاله توضیح داده شده است. در نهایت به منظور آزمون روش و بررسی نتایج آن، روش ارائهشده روی داد ههای یک نمونه موردی واقعی اجرا و مورد بحث قرار گرفته است. آزمون انجام شده به خوبی توانست تاثیر استفاده از این روش برای مسیریابی به جای روشهای استاتیک را نشان دهد، به نحوی که زمان سفر بین دو نقطه در شبکه مورد آزمون از 71 / 35 دقیقه که مربوط به روشهای استاتیک بود به 43 / 29 دقیقه کاهش یافت. بدون شک با افزایش فاصله بین دو نقطه میزان تاثیر و فواید روش ارائه شده نمایان تر خواهد بود

نویسندگان

جواد صابریان

دانشجوی دکتری، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،

محمدسعدی مسگری

استادیار، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران