بهینهسازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیبراهه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 818

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

مدیریت حمل ونقل با توجه به معضلات کنونی ترافیک شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و موردتوجه روزافزون مدیران و برنامه ریزان شهری حتی در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. مدیریتشیب راهه های بزرگراه از جمله اقدامات مدیریت عرضه حمل ونقل است که با هزینه ناچیز، باعث بهبود عملکرد زیرساخت های موجود و استفاده کاراتر از منابع بسیار محدود شهری می شود. مقاله حاضر بهبهین هسازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیب راهه از طریق کنترل حجم وسایل نقلیه ورودی از آن می پردازد. یک مدل برنامه ریزی ریاضی جهت بهینه سازی حجم تردد در بزرگراه و شیب راهه های آنطراحی می شود، که محدودیت های آن شامل بقای جریان در مقاطع مختلف و تابع هدف آن بیشینه سازی کل حجم ترافیک عبوری است. برای پیاده سازی مدل پیشنهادی و ارزیابی نتایج، بخشی از بزرگراه آیت ا...صدر پس از آماربرداری لازم به عنوان مطالعه موردی بررسی می شود. نتایج حکایت از بهبود تقریباً 6 درصدی در حجم جریان عبوری در بخش مورد مطالعه در اثر این روش مدیریتی دارد. همچنین نتیجه بهین هسازی تأثیر نامطلوب شیب راهه شریعتی بر کل سیستم مورد مطالعه را نشان می دهد، لذا حداکثر محدودیت عبور جریان را به خود اختصاص داده، به نحوی که حجم عبوری بایستی به میزان 13 درصد حجم عبوری فعلی کاهش یابد. شیب راهه مدرس تنها شیب راهه ای است که در نتیجه بهینه سازی می تواند بدون اعمال محدودیت عمل نماید.

نویسندگان

امیررضا ممدوحی

استادیار گروه راه ترابری دانشگاه تربیت مدرس

بهروز شیرگیر

دانشجوی دکترای گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

زینب عبادی شیویاری

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب