CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده

عنوان مقاله: تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده
شناسه ملی مقاله: SSCI10_562
منتشر شده در دهمین کنگره علوم خاک ایران در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی شعبانی - دانشجوی کارشناسی ارشد بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه - استاد بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
یکی از خصوصیات هیدرولیکی آب خاک ضریب پخشیدگی آب در خاک است . روشهای آزمایشگاهی و مزرعهای زیادی برای تعیین ضریب پخشیدگی آب در خاک ارائه شده که از جمله روش ارائه شده توسط وانگ و همکاران (2004) می باشد . در این روش با معادلات ارائه شده تنها ازطریق اندازه گیری جبهه نفوذ نسبت به زمان، مقدار نفوذ تجمعی نسبت به فاصله جبهه نفوذ از ابتدا و مقدار نفوذ لحظه ای نسبت به عکس فاصله جبهه نفوذ از ابتدا می توان ضریب پخشیدگی آب را در مقادیر مختلف رطوبت حجمی خاک بدست آورد . اما در روش ارائه شده توسط وانگ و همکاران (2004) طول ستون خاک که برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی آب بکار می رود بر صحت نتایج مؤثر می باشد که این محققین این مساله را فقط برای یک بافت خاک مورد بررسی قرار دادند و حداقل طول ستون خاک را برای این روش 8 سانتی متر گزارش نمودند . بنابراین در این پژوهش بجای یک بافت، سه بافت خاک مختلف سبک، متوسط و سنگین مورد آزمایش قرار گرفته است و حداقل طول ستون خاک لازم جهت استفاده از روش وانگ و همکاران (2004) برای تعیین معادلات ضریب پخشیدگی آب نسبت به رطوبت حجمی برای بافت های مختلف تعیین شده است .

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/24455/