CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی فیلر بازیافتی

عنوان مقاله: ارزیابی مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی فیلر بازیافتی
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_800
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن طاهرخانی - استادیار گروه عمران ٬ دانشگاه زنجان ٬ زنجان
عسکر عسکری خواه - کارشناس ارشد راه و ترابری

خلاصه مقاله:
بازیافت و استفاده مجدد از مواد ضایعاتی اقدامی مناسب در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی می باشد. از طرف دیگر٬ هر ساله حجم زیادی از بتن آسفالتی در ساخت و نگهداری راهها مصرف می شود که برای ساخت آن از مصالح سنگی طبیعی استفاده می گردد٬ که علاوه بر هزینه تهیه آنها٬ خود عاملی برای برهم زدن محیط زیست می باشد. استفاده ازمواد ضایعاتی به عنوان مصالح سنگی درشت دانه و فیلر آسفالت قابل بررسی است. در این تحقیق٬ مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی٬ که در آن پودر به دست آمده از آجر و شیشه ضایعاتی در درصدهای مختلف جایگزین فیلر طبیعی شده است مورد مطالعه قرار گرفته است. مشخصات مقاومت کششی و آسیب رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی مقادیر مختلف از فیلر ضایعاتی با مشخصات بتن آسفالتی کنترل مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که مقاومت کششی بتن آسفالتی در دمای 25 و 40 درجه سانتیگراد، با افزایش درصد جایگزینی پودر اجر افزایش می یابد. در دمای ˚C25 با افزایش درصد جایگزینی پودر شیشه تا 25% مقاومت کششی افزایش و سپس کاهش یافته و در دمای ˚C40هر مقدار جایگزینی فیلر طبیعی با پودر شیشه باعث کاهش مقاومت می گردد. همچنین، نتایج نشان می دهد که روند تغییرات مقاومت کششی نمونه های عمل آمده تحت شرایط رطوبتی مشابه حالت خشک بوده ومقدار مقاومت کششی کمتر است. بیشترین نسبت مقاومت کششی دربتن آسفالتی حاوی پودر آجر در 75% جایگزینی و در بتن آسفالتی حاوی پودر شیشه در 25% جایگزینی رخ می دهد. آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی پودر آجر، در تمامی درصدهای جایگزینی، کمتر از بتن آسفالتی شاهد بوده و برای پودر شیشه، در 50 و 75% جایگزینی آسیب رطوبتی کمتر از مخلوط شاهد بوده و در بقیه موارد بیشتر از آن است.

کلمات کلیدی:
فيلر٬ پودر آجر٬ پودر شيشه٬ مقاومت كششي٬ آسيب رطوبتي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/240534/