CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده liss مطالعه موردی : منطقه قنوات قم

عنوان مقاله: تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجنده liss مطالعه موردی : منطقه قنوات قم
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_456
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

لیلا نظری - اراک انتهای خیابان علم الهدی پ 11 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عباس احمدی - استادیار گروه ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید ترنج زر - استادیار گروه ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

خلاصه مقاله:
افزایش جمعیت در جهان و ایران سبب استفاده بیش از حد ظرفیت و وارد آمدن فشار برمنابع طبیعی شده که سبب تغییرات سریع کاربری اراضی شده است . الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و و تغییرات شدید در کاربری زمین باعث پیدایش بحرانهای زیست محیطی از جمله تخریب و آلودگی منابع آب و خاک ،پیشروی رو به گسترش بیابانها و غیره گردیده است تعیین کاربری های مناسب برای اراضی به منظور استفاده بهینهاز سرزمین و جلوگیری از تخریب در اثر استفاده نامناسب ازاراضی گامی موثر در استراتژی توسعه پایدار است . بنابراین لازم است هرگونه برنامه ریزی برای استقرارفعالیت های مختلف با توجه به توان سرزمین و با تفکر آمایشی صورت گیرد. مدیریت عرصه های وسیع طبیعی توسط روشهای زمینی بسیارمشکل و هزینه بر است ، اما تصاویر ماهواره ای به دلیل ویژگیخاص آنها از جمله مناسب بودن مقیاس ،سرعت ،دقت و تکرارپذیری اندازه گیریها و کاهش هزینه و زمان آنها را به عنوان ابزاری مناسب جهت انجام پروژه های ارزیابی و مدیریتی تبدیلنموده است . کارهای میدانی در این مطالعه ، از قبیل برداشت موقعیت انواع کاربری و پوشش اراضی از سطح حوزه مورد نظر با نقاط تست و کنترل با استفاده از GPS انجام گرفت . با کمک این نمونه ها عمل طبقه بندی به روش نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال صورت گرفت .به منظور بررسی قابلیت داده های سنجندLissدر تفکیک و تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه قنوات از داده های رقومی سنجنده Liss در تاریخ 3/2005 (12/1383 )استفاده شده است .اطلاعات زمینی از طریق ثبت نقاط با دستگاه GPS تهیه گردید . تصحیح هندسی با استفاده از 100 نقطه کنترل زمینی انجام گرفت در این مرحله از روش تبدیل چند جمله ای و روش نزدیکترین همسایه برای نمونه برداری مجدد استفاده گردید. تفسیرداده­ها به روش رقومی و با استفاده از نرم افزار ENVI4.5 انجام شده است.و سایر مراحل با کمک ARCGIS 10 انجام شده است. در این تحقیق از روش تفسیر بصری یا چشمی استفاده شده است .روش طبقه بندی مورداستفاده، طبقه بندی نظارت شده با الگوریتم قانون حداکثراحتمال(Maximum Likehood)انجام شد و با نقشه واقعیت زمینی مورد ارزیابی قرار گرفت. منطقه دارای 7 کاربری شامل اراضی باغی آبی ، اراضی زراعی آبی ، اراضی شور با پوشش گیاهی بومی، مناطق تثبیت شده ، جلگه رسی ، دریاچه و مناطق مسکونی می باشد. براساس نتایج بدست آمده می توان گفت که تفکیک پذیری تصاویر ماهواره ای IRS خوب ارزیابی شده و می توان برای تهیه نقشه کاربری اراضی و مدیریت بهتر از این تصاویر استفاده کرد

کلمات کلیدی:
قنوات ، تصاوير ماهواره اي ، كاربري اراضي ، سنجنده LISS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/240198/