CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی آلودگی های زیست محیطی فاضلاب صنایع لبنی با تطبیق شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی(مطالعه موردی کارخانه پگاه گلپایگان)

عنوان مقاله: بررسی آلودگی های زیست محیطی فاضلاب صنایع لبنی با تطبیق شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی(مطالعه موردی کارخانه پگاه گلپایگان)
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_369
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد کماسی - کارشناس ارشدمحیط زیست
مهرفام مساح - کارشناس ارشدمحیط زیست
حسن کاظمی - کارشناس ارشدمحیط زیست

خلاصه مقاله:
صنعت شیرو فراورده های لبنی ازصنایع مهم و ضروری می باشد با این وجود پسابهای حاصل ازاین صنعت بسیارالوده بوده البته ماهیت و ترکیب فاضلاب صنایع شیربه نوع پروسه ای که درکارخانه برروی شیرانجام میشود و همچنین نوع و حجم محصولاتی که تولید میگردد متفاوت است فاضلابهای صنعتی اگربطورمستقیم وارد منابع ابی شودند باعث لطماتی به محیط زیست بهداشت سلامت مردم میشود که گاه غیرقابل جبران خواهد بود بدین جهت بیشترکشورهای پیشرفته دنیا برای جلوگیری ازالودگی محیط زیست کنترل پساب خروجی را ضروری دانسته و ت حقیقاتی دراین زمینه انجام داده اند دراین تحقیق پساب خروجی کارخانه پگاه گلپایگان برای تحقیق و بررسی انتخاب شده است ابتدا به معرفی و مشخصات فاضلاب لبنی پرداخته سپس درطول مدت زمان 63 روز 10 بارازپساب کارخانه نمونه برداری شده و توسط دستگاه هاوروش های خاص مقادیر SALT,DO,NH4,TSS,TDS,PH,COD,BOD, temperature نیترات فسفات و دما اندازه گیری و با استانداردهای موجود مقایسه شدند سپس با استفاده ازنرم افزار Spss ضریب همبستگی فاکتورهای مذکور مورد بررسی قرارگرفت نتایج هرازمایش درزیرنمودار توضیح داده شدها ست نتایج حاصل ازتحقیق با استانداردهای موجود درتحقیق این نتیجه ح اصل میشود که فاکتورهایی که برای آنها استاندارد درنظر گرفته شده است درحدنرمال می باشد

کلمات کلیدی:
فاضلاب لبني، استانداردهاي زيست محيطي، كارخانه پگاه گلپايگان، نرم افزار Spss

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/240111/