CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ررسی درصد کلنیزاسیون قارچ آربسکولار میکریزا در برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمان

عنوان مقاله: ررسی درصد کلنیزاسیون قارچ آربسکولار میکریزا در برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمان
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_358
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا ابراهیمی
مهدی سرچشمه پور
مجید حجازی

خلاصه مقاله:
گیاهان خانواده لگوم در حاصلخیزی خاک از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این گیاهان پس از غلات به عنوان دومین منبع غذایی بشر، عمده ترین منبع پروتئین گیاهی به شمار می روند. تنش های محیطی از جمله شوری، خشکی و کمبود عناصر غذایی سبب کاهش رشد گیاهان می شود. قارچ های میکوریز از میکروارگانیسم های همزیست با گیاه هستندکه می توانند محدودیت های ناشی از تنش های محیطی را تعدیل کنند. این تحقیق به منظور بررسی درصد کلنیزاسیون میکوریزایی ریشه برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمان انجام شد. بدین منظور ابتدا 31 نمونه از ریشه و خاک ریزوسفری گیاهان موردنظر تهیه و درصد کلنیزاسیون ریشه ها با استفاده از روش رنگ بری و رنگ آمیزی سریع تعیین شد. سپس pH، ECو بافت خاک نمونه های جمع آوری شده اندازه گیری شد و رابطه آن ها با درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد کلنیزاسیون میکوریزایی ریشه ها ازحداقل44 تا حداکثر 93 متغیر است و بیشترین فراوانی درصد کلنیزاسیون مربوط به دامنه 75 تا 100 %می باشد. همچنین بین درصد کلنیزاسیون با pH، EC، درصد شن و رس خاک رابطه معنی داری در سطح 5 % وجود داشت. با سبک تر شدن بافت خاک و افزایش pH و کاهش شوری خاک درصد کلنیزاسیون افزایش یافت.

کلمات کلیدی:
گياهان لگوم، ميكوريزا، درصد كلنيزاسيون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/240100/