CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدلسازی سینتیک و همدمای جذب فلزسنگین روی از محلول آبی توسط نانوذرات گاماآلومینا

عنوان مقاله: مدلسازی سینتیک و همدمای جذب فلزسنگین روی از محلول آبی توسط نانوذرات گاماآلومینا
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_350
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

ساناز نوری زاده - کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان،
مسعود بهشتی - استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان،
احمدرضا خسروپور - دانشیار گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان،

خلاصه مقاله:
امروزه آب نقش مهمی را در زندگی انسانها، محیط زیست و پیشرفت جوامع بازی میکند و یکی از مشکلات اصلی، فاضلابهای شهری وپسابهای صنعتی است. در پسابهای صنعتی فلزات سنگینی از قبیل روی وجود دارد که باعث تخریب محیطزیست میشوند و برایسلامتی انسان و جانوران بسیار مضرند. روشهای تصفیه بسیاری برای حذف آلودگیها مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر جذبسطحی به عنوان روشی موثر، با بازده بالا و اقتصادی به حساب میآید. در این پژوهش به مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب فلز روی توسطنانوذره گاما آلومینا پرداخته شد. مدلهای لانگمویر، فرندلیچ و تمکین برای برازش ایزوترم جذب و مدلهای شبه درجه یک، شبه درجهدو، Elovich و مدل نفوذ دروندانهای برای سینتیک جذب مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب همبستگی برای این مدلسازیها نشان داد که مدل لانگمویر بیشترین تطابق را با دادههای تعادلی داشته است و مدل شبه درجه دو، مدل مناسبتری برای بیان سینتیک جذب می- باشد. فرآیند جذب فلز روی توسط نانو ذره گاما آلومینا گرماگیر میباشد و بیشترین میزان جذب در دمای 20 درجه سانتیگراد برابر 22/16 میلیگرم بر گرم جاذب اندازهگیری شد

کلمات کلیدی:
مدلسازي ايزوترم، سينتيك، جذب سطحي، فلز سنگين روي، نانو ذرات گاما آلومينا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/240092/