CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل

عنوان مقاله: بررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل
شناسه (COI) مقاله: ESPME03_281
منتشر شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حبیب فرهادی - دانشجوی کارشناسی ارشدالودگیهای محیط زیست
ابراهیم فتائی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فاطمه ناصحی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
کاظم هاشمی مجد - استادیاردانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
کشاورزی و استفاده بی رویه از کود های شیمیایی یکی از عواملی است که امروزه در مناطقی که فعالیت کشاورزی در سطح وسیعی صورت می گیرد، منجر به تغییر کیفیت آب زیرزمینی می شود. آب های زیرزمینی در اکثر مناطق جهان از اهمیت بسیار بالایی در جهت تامین آب شرب به عهده دارند. اگر غلظت نیترات در آب آشامیدنی بیش از حد مجاز باشد از نظر بهداشتی برای کودکان مخاطره آمیز بوده و باعث ایجاد بیماری متهموگلوبینمیا میگردد. در این مقاله سعی شده است تا کیفیت آب قابل شرب روستاهای شهرستان اردبیل از لحاظ پارامتر نیترات مورد بررسی قرار گیرد. اندازه گیری نیترات با دستگاه آیون سلکتیو و با الکترود اختصاصی نیترات انجام شد. برای رسم نمودار داده های به دست آمده وارد نرم افزار Exel گردید و با نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت سپس داده ها با استاندارد های سازمان بهداشت جهانی، EPA و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقایسه شد. نتایج نشان داد میزان نیترات در آب های شرب روستائی در فصل کم آبی، با میانگین 20/59 و انحراف معیار 15/42 بین 5/11 و 212 میلی گرم بر لیتر و در فصل پر آبی با میانگین 30/66 و انحراف معیار 48/55 بین 55/9 و 264 میلی گرم بر لیتر متغییر است. نتایج آزمون آماری T-test نیز نشان داد در فصل کم آبی و پر آبی بین میانگین داده ها با حد استاندارد اختلاف معنی داری در سطح احتمال 95% وجود دارد . به دلیل گستردگی بیشتر زمین های کشاورزی در این منطقه و درنتیجه بهره برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی وپایین آمدن سطح ایستابی دشت، به تبع آن استفاده از کودهای ازته ، آبشویی و نشر ازت موجود در این کودها عمده ترین دلیل بالا بودن غلظت نیترات است . در بعضی از روستاها نیز عمق کم چاهای تأمین آب شرب و رعایت نکردن حریم بهداشتی چاها مهمترین منبع تولید آلودگی نیترات میباشد و کیفیت آب شرب روستاهای (گورادل ، سامیان، طالب قشلاقی ، رضی آباد، نوشهر ، دیجویجین، چناقرد، جبه دار، بقر آباد، باروق، اردی و ایورق) در هر دو فصل کم آبی و پر آبی از لحاظ پارامتر نیترات در وضعیت نامطلوب و کاملاً غیر قابل شرب میباشد.

کلمات کلیدی:
غلظت نيترات ، كود هاي شيميايي ، آبشويي، حد مجاز ، آب شرب روستايي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/240024/