CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آموزش و طراحی معماری با رویکرد فناوری اطلاعات

عنوان مقاله: آموزش و طراحی معماری با رویکرد فناوری اطلاعات
شناسه (COI) مقاله: APSD01_032
منتشر شده در همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

هیرو کریمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش و طراحی معماری با رویکرد فناوری اطلاعات میباشد. امروزه در بسیاری از دانشگاه های دنیااستفاده از فناوری اطلاعات برای انتقال دانش با توجه به نامحدود و پایا ن ناپذیر بودن اطلاعات در آن، استفاده می شود . در دنیای کنونی استفادهاز فناوری اطلاعات به عنوان ابزار طراحی یکی از موضوعات بحث برانگیز در آموزش مهندسی معماری است .در عصر اطلاعات به فضاهایآموزشی با ویژگیهای متفاوتتری نیاز خواهد بود و اجرای شیوههای جدید آموزش، تغییراتی را در محیط آموزشی ایجاد خواهد کرد که طراحی محیط آموزشی باید متناسب با نیاز نوین آموزش صورت گیرد. امروزه فناوری اطلاعات در دفاتر معماری و برای اجتناب از انجام فعالیت های تکراری به کار می رود، فعالیت هایی که دربرگیرنده هیچ نوع خلاقیت نیستند . می توان ادعا کرد که ابزار سنتی طراح )راپید، قلم و ابزارراندو(برای رشد اید هها قوی ولی برای ارائه این ایده ها ضعیف اند . ابزار فناوری اطلاعات این قابلیت درونی را دارند که طیف وسیعی از راهحل ها را برای تولید و ارتباط اید هها و پوشاندن فاصله بین درک و پذیرش و حتی قبول زبان جدید که بین این دو فاصله را پل می زند، در اختیار دانشجویان معماری قرار دهند. در پژوهش حاضر به مقوله آموزش معماری، تأثیر فناوری اطلاعات بر آموزش و طراحی معماری و نقش آن درانعطافپذیری فضای آموزشی که از ملزومات آموزش معماری است، پرداخته میشود. سپس نقش ابزار فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری جدیدمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و سرانجام مقایسه و نتایج این دو روش )روش کلاسیک و روش استفاده از فناوری اطلاعات( در آموزش دروس عملی مهندسی معماری با استفاده از فناوری اطلاعات معرفی می گردد

کلمات کلیدی:
معماری، فناوری اطلاعات، ابزارهای نوین آموزشی، انعطافپذیری، طراحی معماری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/239260/