CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ضوابط اجرائی در ارتقاء بهرهوری مصرف انرژی جهت طراحی و ساخت مسکن

عنوان مقاله: ضوابط اجرائی در ارتقاء بهرهوری مصرف انرژی جهت طراحی و ساخت مسکن
شناسه ملی مقاله: CECB02_027
منتشر شده در دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در سال 1381
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی صالح - کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
نظر به لزوم ارتقاء بهرهوری انرژی در بخش مسکن و با توجه به مدلسازی سیستم بهینه تولید و مصرف انرژی در بخش ساخت و ساز کشور و محورهای اصلی فنآوری در توسعه پایدار انرژی کشور، این مقاله با توجه به پیچیدگیهای مسائل مدیریت شهری با رویکردی نوین در راستای بهینه سازی مصرف انرژی جهت احداث مجموعههای مسکونی در پنج بخش کلی با عناوین ذیل، بکارگیری روشهای علمی و عملی را در طراحی و ساخت مسکن شرح میدهد.الف) اصول طراحی سایت و صرفهجویی انرژیب ) مبانی طراحی پلان با صرفهجویی انرژی ج ) نکات مهم در نماسازی و مصرف انرژی د ) جزئیات ساختمانی و روشهای عایقسازی ه) ابتکارات و ایدههای نو امید آنکه با سیاستهای تشویقی در جلوگیری از مصرف بیرویه سوختهای فسیلی، نکات و عناوین این مقاله بتواند در آینده نزدیک در جهت توسعه پایدار و کاهش آلودگی محیط زیست، بهرهوری مصرف انرژی را با استانداردهای زندگی شهری کمتر کند و راه رسیدن به مبانی استانداردهای معماری سنتی این مرزو بوم باشد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2308/