بررسی خوردگی پیش گرمکن هوا در نیروگاه شهید سلیمی نکا

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,002

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCC14_046

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392

چکیده مقاله:

خوردگی در پیش گرمکن های هوا کم و بیش در تمام نیروگاه های گرمایی که با سوخت سنگین کار می کنند به وجود آمده و مشکل ساز می باشد که شدت و ضعف آن به عواملی مانند شرایط جوی نیروگاه، نوع سوخت و رطوبت هوا بستگی دارد. در این مقاله عوامل خوردگی پیش گرمکن هوای نیروگاه گرمایی شهید سلیمی نکا ناشی از مصرف مازوت در یک دوره سه ماهه در طول سال بررسی شده است. بررسی شده است. بررسی ها تئوری و تجربی نشان داد که عامل اصلی خوردگی رسیدن دمای گازهای احتراق به زیر دمای نقطه شبنم می باند که موجب چگالیده شدن بخار آب موجود در گازهای احتراق می شود. نتایج نشان داد که بخش عمده خوردگی در نواحی سرد پیش گرمکن مشاهده می شود. عامل اصلی خوردگی در این ناحیه تشکیل محیط اسیدی می باشد. همچنین در بخش گرم ترکیبات کمپلکس سولفاته و اکسیژن عامل اصلی خوردگی می باشند.

نویسندگان

محمدرضا سرمستی امامی

دانشگاه علم و صنعت ایران، پردیس فنی بهشر، گروه مهندسی شیمی (استادیار)