بررسی تنوع ژنتیکی سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L) با استفاده از صفات مورفولوژیک

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 954

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS12_1078

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1392

چکیده مقاله:

ایران یکی از مراکز اصلی تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxus baccata L) به شمار می آید و این گونه در جنگلهای شمال و شمال غرب ایران در مناطق اندک و پراکنده وجود دارد. این تحقیق برای اولین بار، 154 ژنوتیپ سرخدار بومی ایران را با استفاده از نشانگر مورفولوژیک، به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود در نمونه های رویشگاه های مختلف کشور مورد بررسی قرار داده است. صفات مورفولوژیک مورد استفاده در این تحقیق شامل طول سایه انداز، ارتفاع درخت، قطر تنه، ارتفاع اولین شاخه، اندازه دورتنه و سن تقریبی بود و محلهای نمونه برداری از رویشگاههای طبیعی سرخدار از 4 استان گرگان، مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین نمونه های مختلف درختان و رویشگاهها و نواحی جغرافیایی نمونه برداری شده از نظر همه صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود دارد. گروه بندی جمعیتها و توده های درختان سرخدار هر جمعیت براساس صفات مورفولوژیک توسط تجزیه (UPGMA) و تجزیه به مهفه های اصلی (PCA) انجام شد و تشابه بسیار زیادی در درون جمعیتهای رویشگاههای جغرافیایی مختلف مشاهده شد. ضریب همبستگی بالایی بین ماتریسهای فاصله مورفولوژیکی و جغرافیایی توسط آزمون انطباق Mantel بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که در اکوتیپ کاملاً متفاوت در شمال و شمال غرب ایران براساس خصوصیات مورفولوژیک مورد بررسی قابل تمایز و شناسایی ا ست و تجزیه ه ای مختلف نشان دهنده تطابق تنوع ژنتیکی نمونه های مورد مطالعه سرخدار با جایگاههای رویشی آنها (تنوع جغرافیایی) وجود دارد. حفظ ذخایر توارثی سرخدار در مناطق مختلف کشور حائز اهمیت می باشد و در این میان جنگلهای افرا تخته و پونه آرام در زرینگل استان گلستان به دلیل داشتن تنوع ژنتیکی و م ورفولوژیکی بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.

نویسندگان

پروانه محمودی

دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

سیدمجتبی خیام نکویی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

محسن مردی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران