CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی شغلم استانهای اصفهان وکرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

عنوان مقاله: ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی شغلم استانهای اصفهان وکرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
شناسه (COI) مقاله: CIGS12_0730
منتشر شده در دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد امیریان مجرد - دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا حسندخت - دانشیار دانشگاه تهران
وحید عبدوسی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدعلی طباطبائی - استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد

خلاصه مقاله:
شلغم گیاهی است از تیره Brassicaceae است که به دلیل داشتن خواص دارویی و غذایی متعدد در دنیا مورد توجه است. در این مطالعه برای ارزیابی تنوع ژنتیکی پنج توده شلغم استانهای اصفهان و کرمان، از نشانگرهای مولکولی RAPD استفاده گردید. از 53 آغازگر مورد استفاده، 15 آغازگر نوارهای واضحی تولید کردند. در نهایت 73 نوار به عنوان نشانگر معرفی شدند که محدوده ای بین 200 الی 2800 جفت باز را شامل می شد. بیشترین تعداد قطعه تکثیر شده (9 باند) مربوط به آغاز گر rapd1 بود. میانگین چند شکلی 80/89 درصد و فاصله ژنتیکی بین توده ها از 0/57 تا 0/67 متغیر بود. تجزیه کلاستر نمونه ها بر اساس نوارهای چندشکل با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت که پنج توده به سه دسته اصلی در دندروگرام تقسیم شدند، که توده رفسنجان با توده های کاشان و نائین دورترین فاصله ژنتیکی را داشت. ضریب کوفتیکی بین ماتریس تشابه و ندروگرام در حد r-0/76 بدست آمد که برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه را نشان داد. نتایج نشان داد آنالیز RAPD برای بررسی تنوع ژنتیکی توده های شلغم مورد مطالعه ابزار مناسبی است.

کلمات کلیدی:
شلغم، تنوع ژنتیکی، نشانگر مولکولی، RAPD

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/227000/