CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی پتانسیل رشد گونه پده Populus euphratica بمنظور توسعه فضای سبز واحیاء اراضی بیابانی جنوب گرمسار

عنوان مقاله: ارزیابی پتانسیل رشد گونه پده Populus euphratica بمنظور توسعه فضای سبز واحیاء اراضی بیابانی جنوب گرمسار
شناسه (COI) مقاله: DESERTWETLAND03_393
منتشر شده در سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محسن کلاگری - استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علیرضا لادن مقدم - استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

خلاصه مقاله:
گونه پدهPopulus euphratica Oliv.) از درختان بومی ایران با برد وسیع اکولوژیکی میباشد. از خصوصیات مهم این گونه تحمل آن نسبت به دامنه زیاد دما و شوری خاک است . این گونه به دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاکاز پتانسیلهای بسیار بالایی جهت توسعه جنگلکاری و فضای سبز در مناطق بیابانی برخوردار است. این بررسی با هدف ارزیابی ویژگیهای رویشی پروونانسهای مختلف پده به منظور معرفی مناسبترین آنها جهت توسعه و احیاء اراضی شور و بیابانی جنوبگرمسار انجام گردید. تعداد 16 پروونانس پده با مبداءهای مختلف جغرافیایی در ایستگاه بیابان گرمسار در قالب طرح بلوکهایکامل تصادفی با سه تکرار کاشته شده بودند انتخاب گردید. ویژگیهای رویشی شامل قطر یقه, ارتفاع نهال, سطح ویژه برگ SLA) و ماده خشک برگ مورد اندازهگیری قرار گرفت. آنالیز واریانسمتغیرهای رویشی اختلاف معنی داری را میان پروونانس های مختلف نشان داد. همچنین نتایج مقایسه میانگین ها به روش ازمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که پروونانسهای گلستان، خجیر، کرمان، زابل، کاشان و دزفول از رشد قطری و ارتفاعی مناسبی برخوردار بوده و به لحاظ آماری همگی در یک گروه قرار گرفتند. همچنین شوری خاک روی رشد ارتفاع اثر منفی داشته است

کلمات کلیدی:
پده, پروونانس، گرمسار، ویژگیهای رویشی,

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/223027/