CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مورد بررسی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP

عنوان مقاله: تعیین رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مورد بررسی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_121
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرمسعود جهانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فرشته صوفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
روح الله منتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسن مرادرحیمی نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

خلاصه مقاله:
نوسانهای قیمت سهام و تصمیم به سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتهای فوق را نشان میدهد. یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی و تصمیم به سرمایه‌گذاری در شرکتها استفاده از تجزیه وتحلیل نسبتهای مالی شرکت‌ها است. برای این منظور، فرضیه این پژوهش‌ ، در ارتباط با توانایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از متغیرهای مورد بررسی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده بود. جامعه آماری این پژوهش از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار گزینش شده است. بدین ترتیب کلیه شرکت های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده اند در جامعه آماری لحاظ شده اند:• قبل از سال1383 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.• صورتهای مالی خود را در دوره زمانی1383 لغایت 1387به بورس ارائه کرده باشند. • شرکت های جامعه آماری مشمول ماده 141 قانون تجارت نباشند(غیر ورشکسته باشند). • شرکت های جامعه آماری جزء بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاری نباشند.بر این اساس جامعه آماری شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ روش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. اجرای پژوهش به صورت قیاسی- استقرایی صورت پذیرفته است نتایج آزمون این فرضیه نشان داد رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی امکان پذیر است. برای بررسی اعتبار مدل فوق با کمک داده‌های سالهای 83 لغایت 87 آزمون بعمل آمد. در نتیجه 8 شرکت برتر برای سرمایه گذاری انتخاب شدند.

کلمات کلیدی:
ارزيابي توان مالي ،پرتفوي، مدلAHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/221237/