CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی روشهای زمین آماری در پراکنش مکانی بارندگی در حوزه آبخیز بختگان و مهارلو

عنوان مقاله: ارزیابی روشهای زمین آماری در پراکنش مکانی بارندگی در حوزه آبخیز بختگان و مهارلو
شناسه (COI) مقاله: RWD03_085
منتشر شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود سمیعی - کارشناس ارشد آبخیزداری
محمد سجاد اردیبهشت - دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
میلاد میرزایی - دانش آموخته کارشناسی آبخیزداری

خلاصه مقاله:
در این مطالعه روش های کریجینگ ساده،کریجینگ معمولی،تابع پایه شعاعی،چند جمله ای مکانی،چند جمله ای جهانی و نسبت مجذور فاصله(IDW) با توان های مختلف برای برآورد متوسط بارندگی سالیانه با استفاده از آمار 30 ساله ایستگاه های باران سنجی در حوزه آبخیز بختگان و مهارلو،استان مورد بررسی قرار گرفت.پس از آنالیز واریوگرام،مناسبترین روش میانیابی با استفاده از معیار ارزشیابی متقابل و استفاده از روش های ارزیابی خطا نظیر ، RMSE) R2،ٚ RMSE کمتر،R2بالاتر) انتخاب گردید.نتایج نشان داد که از بین روشهای مختلف،روش کریجینگ معمولی با مدل دایره ای با RMSE برابر با 102/6 و R2 برابر با 0/6 و استحکام ساختار فضائی بهترین روش می باشد.از این رو روش کریجینگ با مدل دایره ای با کمترین خطا برای نقشه پهنه بندی بارندگی مورد استفاده قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
پراکنش مکانی،بارندگی،روشهای میان یابی،پهنه بندی بارش،حوزه آبخیز بختگان و مهارلو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220880/