CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان)

عنوان مقاله: مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان)
شناسه (COI) مقاله: RWD03_041
منتشر شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا میر آزادی - دانشجوی دکترای جنگلداری
بابک پیله ور - استادیار گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
وحید علی جانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
این بررسی به منظور بررسی میزان کربن ترسیب یافته،سطح برگ و میزان زیست توده برگ درختان بلوط در منطقه شهنشاه صورت پذیرفت.بدین منظور تعداد 50 جست گروه بلوط به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردید،و از هر چهار جهت جغرافیایی تعداد 5 برگ در ارتفاع 1/5 متری تاج درخت در پیرامون تاج چیده شد.مقدار کربن موجود در برگ با استفاده از کوره الکتریکی و سطح برگ توسط دستگاه اندازه گیری سطح برگ تعیین شد.و بر اساس معادلات آلومتریک به کل منطقه تعمیم داده شد.هم چنین مشخصه های مورد نظر در جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند.بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس و آزمون دانکن،دامنه شمالی از نظر میزان کربن ترسیب یافته در برگ و متوسط سطح برگ،با دامنه جنوبی و شرقی تفاوت معنی داری نشان داد(P<0/05)،اما از نظر زیست توده شده در برگ تفاوت معنی داری بین جهت های مختلف مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی:
ترسيب كربن،زيست توده،بلوط ايراني،جنگل هاي شهنشاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220836/