CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین شاخص خشکسالی هواشناسی و رسوب حوزه سد مهاباد

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین شاخص خشکسالی هواشناسی و رسوب حوزه سد مهاباد
شناسه (COI) مقاله: RWD03_013
منتشر شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

طوبی دانشی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمد رضا اختصاصی - دانشیار،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
خشکسالی یک پدیده طبیعی است که در اثر تغییرات الگوهای آب و هوایی ناشی از کاهش نزولات جوی کمتر از حد معمول خود به خود به وجود می آید و ادامه آن موجب عدم تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی میشود.در این تحقیق وضعیت خشکسالی در ایستگاه کوثر حوزه سد مهاباد مورد بررسی قرار گرفت.با استفاده از داده های بارش و رسوب شاخص بارش استاندارد (SPI) و شاخص رسوب استاندارد (SSI) برای هر ایستگاه طی دوره آماری از سال 1365 تا1388 شمسی به صورت سری زمانی ماهانه و سالانه با استفاده از نرم افزار DIP محاسبه گردید.نتایج نشان داد که با افزایش سری زمانی به صورت ماهانه ضریب همبستگی بین دو شاخص افزایش یافته است.در مقیاس سالانه نیز همبستگی بین دو شاخص 0/551 بدست آمد.از طرفی طی دهه اخیر میزان رسوب حوزه مطالعاتی افزایش یافته است.

کلمات کلیدی:
حوزه سد مهاباد، خشکىسالی ، شاخص بارش استاندارد( SPI )،شاخص رسوب استاندارد (SSI)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220808/