CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی پتانسیل گیاهان در پالایش و خالص سازی پساب های خاک های آلوده (با تاکید بر تیر ه هایBerassicaceae و Salicaceae)

عنوان مقاله: ارزیابی پتانسیل گیاهان در پالایش و خالص سازی پساب های خاک های آلوده (با تاکید بر تیر ه هایBerassicaceae و Salicaceae)
شناسه (COI) مقاله: RWD03_011
منتشر شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد رضا ریاحی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید رمضان موسوی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید جابر نبوی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید مصطفی مسلمی - کارشناس ارشد گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

خلاصه مقاله:
در دهه های اخیر فعالیت های صنعتی و معدنی در محل مراتع و رویشگاه ها،موجب تنزل سریع و قابل ملاحظه پوشش سطح زمین شده است که خطری جدی برای بقای بسیاری از گونه های حساس در این رویشگاه ها محسوب میشود.از طرف دیگر پساب های حاصل از واحد های معدنی فوق الذکر،علاوه بر نفوذ و آلوده ساختن آب های زیرزمینی،آب های سطحی کشاورزی را نیز آلوده و بدین ترتیب از نظر وارد کردن عناصر فلزی سنگین به چرخه غذایی انسان بعنوان عامل خطر بالقوه عمل میکنند.از آنجاییکه گیاهان نقش بسزایی در کاهش عناصر سنگین موجود در خاک ایفا میکنند،تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش گیاهان دو تیره Berassicaceae و Salicaceae در کاهش میزان فلزات سنگین و اثر آن ها بر پاکسازی محیط صورت پذیرفت.ابتدا داده های خام با استفاده از مطالعات کتابخانه ای،اسنادی و منابع معتبر علمی جمع آوری و سپس با روش توصیفی_تحلیلی و به کمک نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که گیاهان تیره Berassicaceae بیشترین جذب را توسط ریشه و با مکانیسم استخراج دارند.بیشترین عنصر جذب شده در این تیره نیز ،عنصر سنگین Cd بوده است.در تیره Salicaceae مهمترین عنصر جذب شده Se بوده و مکانیزم جذب تخریب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد.همچنین مهمترین اندام جذب کننده در این تیره،ریشه بوده است.

کلمات کلیدی:
محیط زیست، گیاه پالایی، عناصر سنگین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220806/