CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و تحلیل سرفاصله زمانی انواع زوج خودرو در خطوط مختلف مسیر

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل سرفاصله زمانی انواع زوج خودرو در خطوط مختلف مسیر
شناسه (COI) مقاله: NCTOCE01_074
منتشر شده در کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد مالمیر - دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سیدصابر ناصرعلوی - استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود صفازاده - استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
سرفاصله زمانی بین خودروها از مهم ترین ورودی مدل های شبیه سازی خرد ترافیک جهت توصیف رفتار رانندگان می باشد. مقاله حاضر به تحلیل سرفاصلهزمانی سرفاصله های زمانی جریان خرد ترافیک مربوط به تردد 1836 خودرو در ربع ساعت از آزادراهEmeryvilleکالیفرنیا در خطوط عبور مختلف و همچنین سرفاصله های زمانی گروههای مختلف زوج خودرو در این خطوط میپردازد و با آزمونt-test معلوم شد تفاوت معنیداری بین میانگین همه سرفاصله های زمانی در خطوط عبوری مختلف وجود دارد، همچنین در بررسی تغییرات سرفاصلههای زمانی انواع ترکیبات زوج خودرو در خطوط عبوری مختلف، عمدتا معنی داری هستند. این موارد نشان میدهند رفتار رانندگان به خودروی پیش رو و خط عبوری وابسته هستند. موتور سیکلت ها بیشترین تردد را در خط 1 دارند و علت قرار گرفتن آنها در این خط به خاطر سرعت بالای آنهاست و ازباند 2 تنها برای همگون کردن تغییرات سرعت استفاده می کنند همچنین به دلیل موقعیت خط 3 (باند میانی)، نسبت به خطوط دیگر و نیز به علت تمایل تردد وسایل نقلیه سنگین (حدود 50 ) درصد در این خط ،خطوط مجاور خود را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات بسیار محسوسی روی جریان ترافیک داشته و باعث ناهمگنی جریان ترافیک میگردد. لذا با تحلیل های صورت گرفته برای افزایش ایمنی در آزاد راه ها، می- توان سیاستهای محدودیتی مختلفی برای وسایل نقلیه سنگین در نظر گرفته شود همچنین نتایج این تحقیق کاربردهای در زمینههای شبیه سازی خرد ترافیک دارد

کلمات کلیدی:
سرفاصله زماني، نوع خودرو،خطوط عبور، توزيع آماري، جريان ترافيك

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220741/