CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد میراگر هوشمند SMAبرای کنترل غیرفعال ساز ههای در معرض ارتعاشات لرزه ای

عنوان مقاله: کاربرد میراگر هوشمند SMAبرای کنترل غیرفعال ساز ههای در معرض ارتعاشات لرزه ای
شناسه (COI) مقاله: NCTOCE01_040
منتشر شده در کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

احسان اله ضیغمی - عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
علیرضا سلطانی - دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
حمیدرضا محمودی کردخیلی - دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

خلاصه مقاله:
فرو ریختن بسیاری از ساز ههای طراحی شده به روش های متداول در زلزله های اخیر، بهبود در روش های آنالیز، پیشرفت در دانش طراحی و تقاضای ساختمان هایی با عملکرد بسیار پیچیده در صنعت باعث ایجاد روش های بسیار موثر در طراحی سازه گردیده است.تکنیک های کنترل غیرفعال نشان داد هاند که یک جایگزین موثر و ابداعی برای روش های طراحی متداول می باشند. در این پژوهش ابتدا به معرفیآلیاژهای حافظه دار شکلی پرداخته شده است. پس از آن به کاربردهای این مواد در مهندسی عمران اشاره شده است. میراگرهای هوشمند مجهز به آلیاژهای حافظه دار اولین گروه از این ابزار هستند. نتایج نشان م یدهند که بادبندهای مجهز به آلیاژ حافظ هدار شکلی در محدود کردن جابجایی نسبی بین طبقات و جابجایی های نسبی ماندگار در طول یک زلزله موثرند. در این مقاله، نتایج نشان م یدهد که محتوای فرکانسی پاسخ سیست مهای میراگرSMA به علت تغییرات متعدد در سختی سازه که ب هعلت تاریخچه ی بارگذاری اتفاق می افتد، اندکی افزایش پیدا م یکند

کلمات کلیدی:
کنترل غیرفعال، آلیاژهای حافظه دار، ارتعاشات لرزه ای، میراگر SMA/محتوای فرکانسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220708/