CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اندازه گیری ابعادگوجه فرنگی به کمک پردازش تصویر

عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری ابعادگوجه فرنگی به کمک پردازش تصویر
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_653
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

شادرو صمدی عیسی لومی ذمی - دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک ماشین های کشاورزی
امیرحسین افکاری سیاح - عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
گوجه فرنگی یکی ازمحصولات غذایی مهم درمجموعه گیاهان غذایی و دارویی می باشد تعیین ویژگیهای فیزیکی آن برای طراحی ماشین های مختلفی که دربرداشت و فرایندهای پس ازبرداشت این محصول دست دارند ازاهمیت زیادی برخوردار است دراین تحقیق 100عددگوجه ازرقم f1 برای تعیین ویژگیهای فیزیکی موردبررسی قرارگرفتند براساس نتایج بدست امده ازتحلیل تصویرمیانگین ابعادگوجه فرنگی شامل قطربزرگ برای گوجه های سالم قرمز نیمه سبز، سبز لک داروباشکل نامتقارن به ترتیب برابر 450/49 برواحدپیکسل 438/20 برواحدپیکسل 403/70 برواحدپیکسل 440/61برواحدپیکسل و 390/23 برواحدپیکسل بودند همچنین میانگین مساحت سطح و میانگین یکپارچگی برای گوجه های بررسی شده به ترتیب برابر 141834/3 برواحدپیکسل و0/95 وبرای گوجه های نامتقارن به ترتیب برابر97808/6 برواحدپیکسل و0/89 می باشد نتایج اماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین مقادیرهندسی میوه حاصل ازپردازش تصویرومقادیراندازه گیری شده بصورت دستی وجود ندارد

کلمات کلیدی:
گوجه فرنگي، پردازش تصوير، ابعاد، ماشين بينايي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220591/