CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه اثر میدان مغناطیسی در زمان های مختلف بر شاخص های رشد، ترکیبات آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه لوبیاچیتی

عنوان مقاله: مقایسه اثر میدان مغناطیسی در زمان های مختلف بر شاخص های رشد، ترکیبات آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه لوبیاچیتی
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_630
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعیده نجفی - دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه.
رضا حیدری - اعضای هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه ارومیه.
رشید جامعی - اعضای هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه ارومیه.

خلاصه مقاله:
مطالعات زیادی نشان داده اند که میدان مغناطیسی می تواند روی موجودات زنده تاثیر بگذارد. با این وجود مکانیسم دقیق این تاثیرها هنوز نامشخص است. به منظور ارزیابی تاثیر میدان مغناطیسی در زمان های 30 و 60 دقیقه بر شاخص های رشد، ترکیباتآنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه لوبیاچیتی، آزمایشی انجام شد .دانه ها به مدت 10 روز تحت تاثیر چهار تیمار از جملهT1 گروه شاهدT2گروه تحت تیمار با میدان مغناطیسی1/8میلی تسلا به مدت 30 دقیقهT3 گروه تحت تیماربا میدان مغناطیسی1/8میلی تسلا به مدت 60 دقیقه قرار گرفت. ارتفاع کل دانه رست ها، ظول ریشه و ساقه، فنول، فلاونوئید، کلروفیلb وa و کارتنوئید در گروه شاهد نسبت به گروه های دیگر بیشتر بود، در حالیکه فاکتورهای ذکر شده در گروه تحت تیمار با میدان مغناطیسی با زمان 60 دقیقه کمترین مقدار را داشت

کلمات کلیدی:
شاخص های رشد،ترکیبات آنتی اکسیدانی، رنگیزه های فتوسنتزی، میدان مغناطیسی، لوبیاچیتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220568/