CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار

عنوان مقاله: کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_613
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

پروین داودی جونقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی گیلان
زهرا امیری - استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدکریم معتمد - دانشیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
استفاده از سموم و کودهای شیمیایی گوناگون، بهره برداری روزافزون از منابع طبیعی پایه در بخش کشاورزی و نیزبکارگیری فزاینده انرژی های فسیلی، در ناسالم بودن محصولات کشاورزی و آلودگی محیط زیست در روستاها نقش مهمی داشته اند. گرچهاین موارد، موجب افزایش کمی تولیدات در بخش های صنعت و کشاورزی شده اند، ولی در طول زمان، آسیب ها و چالش هایی را نیز ایجاد کرده اند. مسئله اساسی در مقاله حاضر، آلودگی مداوم و روزافزون محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی به باقیمانده سموم گیاهی، علفکشها، آنتیبیوتیکها و هورمونهای گیاهی و دامی است. در این مقاله کتابخانه ای با مطالعه و بررسیپژوهش های انجام شده و مرور برخی از نگاشته ها در زمینهی کشاورزی ارگانیک سعی شده است مفاهیمی چون توسعه پایدار، کشاورزی پایدار، کشاورزی ارگانیک و رابطه ان با توسعه پایدار بیان شوند و همچنین عواملی که در پذیرش و اجرای کشاورزیارگانیک و کشاورزی پایدار موثرند به صورت منسجم تعیین شوند. نتایج حاکی است که برخورداری از سامانه کشاورزی ارگانیک براساس معیارها و استانداردهای تولید و فرآوری در طول زمان به: دسترسی مصرف کنند گان به غذای با کیفیت مطلوب؛کاهش هزینههای درمان؛ حفاطت از محیط زیست؛ تقویت چرخه های زیستی ریزموجودات گیاهی و جانوری در خاک؛ تقویت چرخههای حیاتی جوامع گیاهی و حیوانی؛ حفظ و بهبود باروری خاک در درازمدت و نیز؛ حفظ زیستگاه گیاهان طبیعی و حیات وحشبستگی دارد. و مالکیت زمین، کار، نگرشها و برداشتها، مشارکت اجتماعی، اتکاء به خود، رویهها و قواعد، آموزش, زمینه های فردی و روابط اجتماعی، خدماتی–حمایتی، نظارت، اقتصادی، درآمد، اندازه مزرعه و استفاده از اعتبارات از عوامل موثر بر پذیرش ذکر شده اند و همچنین عواملی نظیر نیاز به کارگر و هزینهی زیاد، محدودیتهای زمین، نبود تجهیزات مناسب، انتظار برای نتایجپذیرش سایر کشاورزان و نبود علاقه و سود را از دلایل عدم اجرای کشاورزی پایدار ذکر کرده اند و متغیرهای درآمد، تعداد عملیات مدیریت تلفیقی آفات، درصد اهمیت قایل شدن کشاورزان به کاهش خطرات، آگاهی از ورود خطرات زیست محیطی سموم، مواجه شدن با ورود خطرات زیست محیطی و مالکیت شخصی، تأثیر مثبت و متغیرهای شدت تراکم آفات و سن، تأثیر منفی بر اقدام به بهکارگیری عملیات کاهش مصرف سموم دارند

کلمات کلیدی:
كشاورزي ارگانيك، توسعه پايدار، كشاورزي پايدار، ٱلودگيهاي زيستمحيطي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220551/