CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی اثرسموم شیمیایی فسفره برآلودگی آبهای سطحی حوزه آبریز هراز

عنوان مقاله: ارزیابی اثرسموم شیمیایی فسفره برآلودگی آبهای سطحی حوزه آبریز هراز
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_590
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیما فرجادفرد - دکتری مهندسی محیط زیست
احمد احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشدمنابع طبیعی
بهرام فغانی - دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی محیط زیست

خلاصه مقاله:
امروزه حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایداریکی ازمباحث اصلی و اساسی است که با اجرای طرح های جامعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درسرلوحه برنامه کشورهای جهان ازجمله ایران قرارگرفته است یکی ازراه های رسیدن به توسعه پایدارکشاورزی پایدار است الودگی منابع آب به وسیله سموم افت کش یکی ازمعضلات زیست محیطی محسوب میگردد که به لحاظ توسعه کشاورزی و تنوع افات گیاهی استفاده ازسموم مذکور گسترش روزافزونی یافته است لیکن امروزه ازکودها و سموم به عنوان ابزاری برای نیل به حداکثرتولید درواحدسطح استفاده میشود کودها و سموم مصرفی بایستی بتوانند علاوه برافزایش تولید کیفیت محصولات کشاورزی را ارتقا داده و ضمن الوده نکردن محیط زیست مخصوصا ابهای سطحی و زیرزمینی تجمع موادالاینده دراندام های مصرفی محصولات زراعی را به حداقل مقدارممکن تنزل دهنددراین مقاله به بررسی اثردوموردسموم فسفره آلی برآب های سطحی به طورمجزا و همچنین استراتژیهای مناسب جهت رویارویی بامسئله الودگی آب پرداخته شده و نهایتا به مهمترین عوامل مهارآلودگی و جلوگیری ازآن اشاره گردیده است

کلمات کلیدی:
سموم فسفره، کشاورزی، آبهای سطحی، رودخانه هراز، توسعه پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220528/