CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی تولیدات ماهوارهی TRMMدر برآورد میزان بارندگی در استان مازندران

عنوان مقاله: ارزیابی تولیدات ماهوارهی TRMMدر برآورد میزان بارندگی در استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_589
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریده قرابیگلی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مجید وظیفه دوست - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
نادر پیرمرادیان - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
افشین اشرف زاده - استادیاردانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
ماهواره ی TRMM از ماهوارههای هواشناسی با سیستم سنجش از دور غیر فعال محسوب میگردد که با استفاده از تصاویر ارسالی این ماهواره امکان ثبت و تجزیه و تحلیل مداوم مقادیر بارش در سطح زمین فراهم میگردد. در این مطالعه به منظور ارزیابی میزان دقت دادههای ماهوارهیTRMMدر برآورد میزان بارش در استان مازندران در مقیاس روزانه، از تولیدات بارندگی ( 42.007 3B برای سال آماری 2011 استفاده گردید. پس از پردازش اولیه، مقایسه دادههای ماهوارهای با دادههای بارش حاصل از 5 ایستگاه سینوپتیکی (سیاهبیشه، رامسر، کیاسر، گلوگاه و کشاورزی آمل) در منطقه ی مورد مطالعه انجام گردید. برای ارزیابی دادههای ماهوارهای از معیارهای خطاRMSE و ME ،R) استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که به طور متوسط دادههای ماهوارهیTRMM مقادیر بارندگی روزانه را در 65 درصد از ایستگاههای همدیدی، مقداری کمتر از مقدار واقعی برآورد میکند. مقادیر همبستگی به دست آمده برای این دو سری داده در 5 ایستگاه سینوپتیک مورد بررسی، انطباق 58 تا 72 درصدی را نشان میداد. با توجه به اینکه ماهوارهی TRMMبرای اندازهگیری مقادیر بارش در مناطق حارهای میباشد، در نوار ساحلی دریای خزر که نواحی با عرض جغرافیایی بالا میباشند، انجام تصحیحات هندسی بر روی این دادهها میتواند نتایج همبستگی را بهبود بخشد و درنتیجه میتوان انتظار داشت ماهوارهیTRMMمیزان بارش را بهطور دقیقتری تخمین بزند.

کلمات کلیدی:
بارش، سنجش از دور /TRMM/ استان مازندران، ایستگاههای همدیدی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220527/