CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی شاخص های پایداری توسعه درسطح مزرعه

عنوان مقاله: بررسی شاخص های پایداری توسعه درسطح مزرعه
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_576
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

اندیشه ریاحی - دانشجوی کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی
میلاد امینی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی
امید کرمی - کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی
منا آقابیگی - کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی

خلاصه مقاله:
حفظ محیط زیست و دستیابی به معیارهای ضروری درتوسعه پایدارامروزه سرلوحه امورکشورهای جهان و سازمانهای بین المللی قرارگرفته است دراین میان بخش کشاورزی به دلیل گستردگی بسیارزیاد آن درسطح جهان دارای بزرگترین اثراتدرمحیط زیست جهانی می باشد اثرات محیطی زیان بارکشاورزی فشرده بصورتی گسترده درسراسرجهان اشکاروقابل رویت هستند فرسایش خاک الودگی آب ازدست رفتن تنوع زیستی و ... فن اوریها و روشهای انجام مدیریتی که زوال ونابودی منابع طبیعی را اهسته کنندیاموجود نمی باشند و یادرهنگامی که موجود هستند مورد سازگاری و پذیرش قرار نمی گیرند هدف تحقیق حاضرتعیین شاخصهایی برای سنجش میزان پایداری درسطح مزرعه و تولید یک محصول خاص میباشد برای این مهم مجموعه ای ازمطالعات انجام شده دراین زمینه را مورد بررسی قراردهیم و باجمع بندی کلی آنها شاخصهایی تعیین شده است پیشنهاد میگردد درپژوهشهای دیگر محققین به دنبال تعیین معیارهایی برای هریک ازاین شاخصها به منظور بررسی پایداری توسعه باشند

کلمات کلیدی:
توسعه پایدار، شاخصهای سنجش پایداری، شاخصهای اقتصادی، شاخصهای زیست محیطی ، بخش کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220514/