CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آنالیزپروتئوم پدیده هتروزیس درمقاومت به سپتوریادرگندم نان

عنوان مقاله: آنالیزپروتئوم پدیده هتروزیس درمقاومت به سپتوریادرگندم نان
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_573
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

کیانا کبیر - دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات
احد یامچی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن سلطانلو - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیده ساناز رمضانپور - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
برخی صفات درگندم که درهیبرید نسبت به والدبرتر تفاوت معن یداری را نشان میدهند پدیده هتروزیس رابروز می کنند این پدیده توسط ژن ها/پروتئین هایی کنترلمیشوند که شناسایی این ژن ها و پروتئین ها ازدیدگاه ملکولی درپروژه های اصلاح واریته های گندم ازاهمیت بسیاری برخوردار است این تحقیق به منظور بررسی وجود اثرهتروزیس درمقاومت به بیماری سپتوریوز برگ گندم Septoria tritici Rob. Ex Desm درهیبرید ارقام زاگرس و N8118 انجام گرفت بدینمنظور درسال زارعی 1390 ارقام زاگرس والدحساس N8118والد مقاوم و هیبریدحاصل ازآنها درایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان عراقی محله درسه تکرار و درقالب طرح بلوک کامل تصادفی کشت گردیدند مایه زنی مصنوعی ارقام دریک نوبت و به شکل همزمان انجام گرفت قبل ازمایه زنی ازبافت برگ پرچم شاخص مقاومت به قارچ نمونه گیری به عمل امد نمونه گیری بعدی پس ازظهور علائم بیماری برروی برگ پرچم انجام شد جهت بررسی وجود اثرهتروزیس ازانالیز پروتئوم بافت برگ پرچم استفاده گردید و استخراج پروتئین براساس روش TCA/Acetonتغییر یافته انجام شد پروتئین های استخراج شده ازبرگ پرچم دربعداول بوسیله ژلهای IPG باشیب 11-3:PH 18سانتی مترجداسازی شدند دربعددوم ژلهای اکریل امیدباغلظت 12/5 درصد استفاده شد نتایج حاصل ازانالیز ژلها نشان داد که ازمیان حدود 284 لکه پروتئینی دارایتکرارپذیری حداقل 16لکه پروتئین تغییربیان نشان دادند که ازاین بین تعدادهشت لکه درهیبرید افزایش بیان و هفت لکه کاهش بیان داشتند همچنین حضوریک لکه پروتئینی برروی ژل هیبریدوعدم حضور همان لکه برروی ژلهای والدین احتمال وجودهتروزیس و درپی آن شناسایی ژن های مربوط به این صفات میتوان پدیده هتروزیس را با دیدگاه ملکولی و باتمرکز براکثرصفات زراعی و فیزیولوژیک مرتبط با این پدیده درپروژ] های اصلاح واریته های گندم بطورموثری وارد کرد و بدین صورت منجر به کاهش زمان اصلاح واریته شد

کلمات کلیدی:
هتروزیس، آنالیز پروتئوم، گندم، سپتوریا، هیبرید

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220511/