CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش زنان درتوسعه پایدارمحیط زیست

عنوان مقاله: نقش زنان درتوسعه پایدارمحیط زیست
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_534
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

آمنه سواری ممبنی - دانشجوی کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور - عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

خلاصه مقاله:
توسعه پایدارمجموعه ای ازمسائل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی رادربرمی گیرد که یکی ازابعاد مههم توسعه پایدارابعاد زیست محیطی آن است یعنی ایجادمحیطی که درآن همه مردم بتوانند ظرفیت ها توانایی های خود را بسط دهند و نیز بتوانند فرصت هایی را برای نسلهای کنونی و اینده ایجادکنند زنان به عنوان نیمی ازجمعیت کشور درپایداری محیط زیست نقش عمده ای دارند بطوریکه مطالعات صاحبنظران نشان ازآن دارد که دستیابی به توسعه پایداربدون مشارکت فعال زنان درامکان پذیرنیست این مقاله به روش تحلیلی مروری و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تدوین شده دراین مقاله به پیش درامدی برمفاهیم توسعه پایداربه جایگاه و نقش زنان درجهت حفظ محی طزیست به عنوان کلیدی اساسی درجهت نیل به اهداف توسعه پایدارپرداخته شده است و درپایان راه کارهایی درجهت دستیابی به این مهم پیشنهاد گردیده است

کلمات کلیدی:
توسعه پايدار، محيط زيست، زنان، حفاظت ازمحيط زيست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220472/