CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تغییرات مکانی عنصر سرب در خاک های سطحی به کمکروشهای زمین آماری وGIS(مطالعه موردی: شهرستان اندیمشک

عنوان مقاله: تغییرات مکانی عنصر سرب در خاک های سطحی به کمکروشهای زمین آماری وGIS(مطالعه موردی: شهرستان اندیمشک
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_523
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

آزاد دلاوری - کارشناس مطالعاتGIS و سنجش از دور.
اسماعیل شهریاری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد لندی - دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ملک حسین شهریاری - استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

خلاصه مقاله:
در دهه گذشته ورود آلاینده ها با منشاء انسانی مانند فلزات سنگین درون اکوسیستم، به مقدار زیادی افزایش یافته است که این به عنوان یک خطر جدی برای حیات اکوسیستم زمین به شمار می آید. تحقیق حاضر با هدف تحلیل تغییرات مکانی سرب خاک منطقه مورد مطالعه واقع در شهرستان اندیمشک(استان اهواز) به وسعت تقریبا 4770 کیلومتر مربع انجام گرفت. تعداد 150 نمونه خاک از عمق 0 تا 30 سانتیمتری برداشت و همزمان طول و عرض جغرافیایی نمونهها با استفاده ازGPSثبت گردید. برای برآورد شوری از روشهای کریجینگ وIDWودرمحیطGS+ استفاده شد. برای ارزیابی روشها از روش ارزیابی متقاطع باکمک دوپارامتر آماری RMSE و MAE استفاده شده است. نتایج نشان داد که در عمق 0 تا 30 سانتیمتر بهترین مدل برای آنالیز واریوگرام، مدل کروی میباشد و در عمق 0 تا 30 سانتیمتر روش کریجینگ دارای دقت بیشتری نسبت به روشIDW در برآورد نقاط با مختصات معلوم و تهیه نقشه سرب خاک منطقه مورد مطالعه میباشد

کلمات کلیدی:
عناصر سنگین /IDW، کریجینگ، زمین آمار /GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220461/