CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

برآوردقابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط بازودرسی درشش لاین گوجه فرنگی با استفاده ازروش تلاقی دای آلل

عنوان مقاله: برآوردقابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط بازودرسی درشش لاین گوجه فرنگی با استفاده ازروش تلاقی دای آلل
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_514
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام چمنی اصغری - دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی
حسین نعمتی - استادیاردانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی - دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
حامد کاوه - دانشجوی دکتری باغبانی

خلاصه مقاله:
این مطالعه به منظور براورد قابلیت ترکیب پذیری برای صفات مرتبط بازودرسی درشش لاین گوجه فرنگی انجام شد بذور30هیبرید حاصل ازتلاقی های مستقیم و معکوس به همراه والدین تلاقی ها درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار درگلخانه واقع درباغ دانشکده کشاورزی مشهد کشت شدند و صفات مربوط به زودرسی اندازه گیری شد تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های F1 مورد بررسی ازنظر صفات مورد مطالعه وجود دارد ازتجزیه دای الل برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات استفاده شد اثرات ترکیب پذیری خصوصی برای کلیه صفات مربوط به زودرسی به جز تعدادروزازتشکیل اولین میوه تا اولین رنگ گیری معنی دار شد که نشان دهنده وجود اثرات غالبیت درکنترل صفات مربوط به زودرسی میب اشد همچنین نتایج نشان داد که دربروز این صفات اثرات فوق غالبیت وجود دارد به نظر می رسد تلاقی P2×P4 میتواند به عنوان بهترین ترکیب شونده ها برای زودرسی معرفی شود.

کلمات کلیدی:
گوجه فرنگی، دای آلل، قابلیت ترکیب پذیری، لاین، اثرات غالبیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220452/