CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مطالعه موردی : شهرستان بروجن

عنوان مقاله: شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مطالعه موردی : شهرستان بروجن
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_479
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

بنفشه ترکی بلداجی - دانشجویکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
یوسف قنبری - دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

خلاصه مقاله:
توسعه پایدار کشاورزی از اهداف مهم و اصلی برنامه های توسعه اخیر کشور بوده که در این راستا یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی ، بهبود و گسترش کشاورزی است . لازمه این بهبود استفاده از مکانیزاسیون در کشاورزی است . از جمله ابزارهای شناخته شده در راهمکانیزاسیون با مفهوم بهره گیری از تکنولوژی ها وماشین های مناسب و روش علمی در عملیات ماشینی تولید محصولات کشاورزیبوده تا این بینش از طریق شناسایی معضلات فنی ، اقتصادی و اجتماعی ، راههای بیرون رفت را معرفی و تکنولوژی برتر و مناسب عرصه را اجرا نمایند . با توجه به اینکه مکانیزاسیون و استفاده از ابزار مکانیکی و ماشین آلات در کشاورزی امروزه امری اجتناب ناپذیراست هدف این تحقیق شناسایی وضعیت مکانیزاسیون و عوامل موثر بر آن در شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری است .همچنین ویژگی های اقتصادی ، اجتماعی و فردی کشاورزان و مشکلات و موانع موجود در استفاده از تکنولوژی مکانیزاسیون مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت . روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها از جداول توصیفی و آزمونهای آماری ؛ مانند کندال و اسپیرمن با کمک نرم افزارspss18استفاده شده است . برای شناخت ویژگی های اجتماعی و اقتصادی ، میزان تحصیلات ، دانش فنی کشاورزان از پرسشنامه استفاده شد . جامعه ی آماری آن را کشاورزان شهرستان بروجن تشکیل می دادند که از این میان تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند . ضریب آلفای پرسشنامه با استفاده از نرمافزارspss18برابر با0/55به دست آمد . نتایج تحقیق نشان داد که 45 درصد کشاورزان در اراضی با وسعت کمتر از 5 هکتار بهکشاورزی اشتغال دارند . بیشترین میزان مشکلات کشاورزان در استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی قیمت ادوات 41/7درصد ، در حد زیاد ) و عدم وجود یک سیاست مدون و برنامه ریزی دقیق جهت تسریع روند توسعه ی مکانیزاسیون (41/7درصد ، در حد متوسط و همچنین پراکندگی اراضی و شیوه کشت معیشتی ( 45 درصد ، در حد متوسط ) گزارش شد

کلمات کلیدی:
عوامل اجتماعي و اقتصادي ، توسعه پايدار ، مكانيزاسيون ، كشاورزي ، بروجن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220417/