CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیلی بر وضعیت کشاورزی استان های کشور با استفاده ازGIS و چرخش واریمکس

عنوان مقاله: تحلیلی بر وضعیت کشاورزی استان های کشور با استفاده ازGIS و چرخش واریمکس
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_478
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهمن شفیعی - مکاتبات: شفیعی، بهمن، مدرس دانشگاه پیام نور
جلیل ویسی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی اقلیم
فرحناز نورایی - مربی گروه زیست شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
سونیا سیفی - مربی گروه کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

خلاصه مقاله:
در حال حاضرکشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می آید تا جایی که می توان گفت رشد اقتصادی کشور بدون رشد کشاورزی امکان پذیر نیست. کشاورزی که زندگی انسان ها وابسته به تولید آن می باشد، یکیاز مهمترین نوع اشتغال در جهان است و اعمال مدیریت مطلوب در این بخش بدون داشتن آمار و اطلاعات صحیح از امکانات بالقوه و بالفعل تولید، روشهای تولید، کنترل و نظارت بر فرآیند تولید تا مصرف و ... میسر نیست. با توجه به اینمهم در این پژوهش نیز به بررسی و تحلیل وضعیت میزان(تولید بر حسب تن) تولیدات محصولات کشاورزی استان هایکشور در راستای برنامه ریزی و بهره گیری از موفقیت برخی از استان ها کشور در دیگر استان ها پرداخته شده است. ابتدا به ترسیم ماتریس تولید محصولات مختلف در استان های کشور پرداخته شد و معیار وزن دهی به هر یک از ایننماگرها بر اساس میزان تولید محصولات بر حسب تن صورت گرفته است. و بدین منظور ابتدا ماتریس محصولات مختلف تشکیل گردید که یک ماتریس با 15 ستون شامل محصولات و 30 سطر شامل استان های مورد مطالعه می باشد. درادامه با استفاده از روش مؤلفه های مبنا و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزارGIS و SPSSاستان ها بر اساس میزان محصولات و بازدهی آن سطح بندی و نتایج مورد ارزیا بی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که از بین 30 استان مورد مطالعه در دو روش، 11 استان به لحاظ جایگاه در موقعیت یکسانی قرار گرفته اند. بنابراین استان فارس برخوردارترین استان و استان های(یزد، خراسان جنوبی، قم، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و گیلان )کم برخوردارترین استان ها به لحاظ تولیدات کشاورزی می باشند.

کلمات کلیدی:
کشاورزی، تحلیل، سال زراعی، استان های کشور.واریمکس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220416/