CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثرترینگزاپک اتیل برروی ارتفاع کیفیت رنگ و میزان کلروفیل چمن لولیوم پرنه رقم اسپیدی گیرین

عنوان مقاله: اثرترینگزاپک اتیل برروی ارتفاع کیفیت رنگ و میزان کلروفیل چمن لولیوم پرنه رقم اسپیدی گیرین
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_472
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن شاه قلی - دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی
داود نادری - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
نعمت اله اعتمادی - دانشیارنیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
شاهین اقبال سعید - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

خلاصه مقاله:
استفاده از هورمون ها و کند کننده های رشد بر روی ارقام چمن یک راهکار مدیریتی مناسب برای چمن های مناطق معتدله می باشد. جهت بررسی برخی از خصو صیات چمن لولیوم پرنه اسپیدی گیرین تیمار های ترینگزاپک اتیل (TE) با غلظت های 8/ 0و 1/2میلی لیتر در متر مربع بر روی چمن پا شش شد. بدین منظور بذور چمن لولیوم پرنه اسپیدی گیرین درگلدان های پلاستیکی در فضای آزاد کشت شد و پس از استقرار کامل گیاهان، تیمار های ترینگزاپک اتیل اعمال گردید. نتایج نشان داد که تیمار8/0میلی لیتر ترینگزاپک اتیل کمترین ارتفاع چمن را نسبت به تیمار شاهد نشان داده است که در سطح 5% تفاوت معنی داری را از خود نشان می دهد.غلظت های 8/0و 1/2ترینگزاپک اتیل میلی لیتر در متر مربع می تواند موجب کاهش ارتفاع چمن شود که یکی از روش های مدیریتی جهت کنترل ارتفاع چمن می تواند باشد. ترینگزاپک اتیل با غلظت های 8/ 0و 2/1میلی لیتر در متر مربع موجب افزایش کیفیت رنگ و میزان کلروفیل شده است.

کلمات کلیدی:
چمن، لوليوم پرنه اسپيدي گيرين، ارتفاع، رنگ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220410/