CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بیوسنتز زیست سازگار نانو ذرات فلزی نقره و طلا

عنوان مقاله: بیوسنتز زیست سازگار نانو ذرات فلزی نقره و طلا
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_461
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

شبنم مصطفوی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی
زیبا قسیمی حق - استادیار دانشگاه شاهرود- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی و گیاه پزشکی
سمیه صابر - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی

خلاصه مقاله:
با استفاده از روشهای شیمیایی و فیزیکی میتوان در زمان نسبتاً کوتاهی نانو ذراتی که از نظر اندازه، ترکیب شیمیایی و شکل یکساناند سنتز کرد، اما استفاده از مواد شیمیایی سمی در این روش ها علاوه بر اینکه باعث تولیدپسابهای خطرناک برای محیط زیست میشود،کاربرد این نانو ذرات را در جنبههای پزشکی با شک و تردید روبرومیسازد. از این رو، امروزه روشهای بیولوژیکی سنتز نانو مواد با استفاده از قارچها، باکتریها، جلبک ها و گیا هان بعلت هزینه یپایین و همچنین زیست سازگار بودن مورد توجه میباشند. بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره توسط باکتریها و قارچها به دو روش درون سلولی و برون سلولی صورت میگیرد. بیوسنتز موفق نانو ذرات نقره و طلا در گونههای Escherichia coli Aspergillus ،Pseydomonas aeruginosa ، Aspergillus fumigatus ،Pseudomonas stulzeri Fusarium oxysporumو fumigatus و... صورت گرفته است. با این حال، مکانیسم مشخص و عمومی برای بیان چگونگی بیوسنتز نانو ذرات توسط عوامل بیولوژیکی وجود ندارد. در بیوسنتز نانو ذرات توسط گیاهان زنده، به غلظت خیلی زیادی از نمک فلز مورد نظر نیاز است که در سطح وسیع تولید، نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد؛ در صورتی که بیوسنتز نانوذرات با استفاده از عصارهی گیاهی موفقیت آمیزتر میباشد. در این روش علاوه بر اینکه به مقادیر خیلی کمی از نمک فلز مورد نظر نیاز است و در مدت زمان کمتری صورت میگیرد، سادهتر بوده و از اینرو در سطح وسیع امکانپذیر است. با استفاده از عصاره گیاهان Pelargonium graveolens ،Cycas ،Azadirachta indica، EcliptaDiospyros kaki ،Magnolia kobus ،Aloe vera ،Emblica officinalis ،Caltropis giganta ,Camellia sinensisو... نانوذرات نقره و طلا با اندازههایnm40-2بدست آمده است. این مقاله مروری، حاوی اطلاعات مختصری درباره انواع روشهای بیوسنتز، ویژگیها و پتانسیل کاربرد نانو ذرات است

کلمات کلیدی:
نانو ذرات نقره، نانو ذرات طلا، بیوسنتز، زیست سازگار، عوامل بیولوژیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220399/