CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

امکان استفاده از دستگاه تزریق کننده SO2 در کشاورزی

عنوان مقاله: امکان استفاده از دستگاه تزریق کننده SO2 در کشاورزی
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_454
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد پسندیده - کارشناس ارشد
پرویز مهاجرمیلانی - عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
علی اکبر عزیزی زهان - کارشناس ارشد

خلاصه مقاله:
ماهیت مواد مادری خاک ها و کمی نزولات آسمانی سبب شده که کربنات کلسیم به صورت ترکیب غالب مناطق خشک ونیمه خشک درآید. خاکهای آهکی ظرفیت تثبیت بالایی برای عناصر غذایی از جمله فسفر و عناصر ریزمغذی (آهن و روی) دارند. بالا بودنpHعلاوه در خاکهای زراعی در آب آبیاری نیز مسئله ساز است. برای مقایسه امکان استفاده از دستگاه تزریق کنندهSO2در کشاورزی (تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب) ابتدا خصوصیات شیمیایی آب آبیاری آب چاه با دبی چهار لیتر در ثانیه قبل و بعد از تزریق SO2مورد مقایسه قرار گرفت . سپس آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوکهای کاملأ تصادفی با دو تیمار و در سه تکرار در سال 1391 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (آب آبیاری با اسیدیته 7/6,آب اسیدی حاصل تزریقSO2به آب آبیاری(آب آبیاری با اسیدیته 6) بود. برای اعمال تیمارها، خاک مورد نظر در هفت نوبت توسط آب معمولی و آب اسیدی به رطوبت ظرفیت مزرعهFC)رسیده و هوا خشک گردید. بعد از 5 روز هواخشک کردن، رطوبت گلدانها حدود 1400 گرم برای هرگلدان کاهش پیدا میکرد که این مقدار رطوبت با توجه به نوع تیمار و بعداز وزن کردن، به هر گلدان اضافه میشد. پس از هفت نوبت آبیاری، عناصر ماکرو و میکرو، اسیدیته و شوری خاک اندازهگیریشد. سپس سویا کشت گردید. برخی پارامترهای رشد از قبیل سبزینگی برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی و عناصر غذایی برگ اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که تزریقSO2به آب آبیاری می تواند اسیدیته آب مورد آزمایش را حدودا 1/5واحد کاهش دهد. تأثیر تیمار آب اسیدی قبل از کشت گیاه بر کربن آلی وpHخاک ناچیز بود اما مقادیر شوری، غلظت پتاسیم، فسفر و عناصر کممصرف خاک را به طور معنیداری افزایش داد. تأثیر تیمارهای آزمایشی با کشت گیاه نشان داد که غلظت عناصر نیتروژن و پتاسیم برگ نسبت به تیمار شاهد اختلاف چندانی نداشت اما این اختلاف در مورد عناصر غذایی کم مصرف در سطح آماری 5% معنیدار بود. به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش، میتوان گفت که امکان استفاده از دستگاه تزریق کنندهSO2در کشاورزی دور از انتظار نمی باشد

کلمات کلیدی:
اسيد سولفورو، گوگردسوز، كيفيت آب، خاك آهكي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220392/