CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی آلل نیمه کوتولگی Rht8 در برخی از ارقام گندم های نان بومی ایران

عنوان مقاله: شناسایی آلل نیمه کوتولگی Rht8 در برخی از ارقام گندم های نان بومی ایران
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_427
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

تیلا جمشیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-
خلیل زینلی نژاد - استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهادی پهلوانی - دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احد یامچی - استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
کاهش ارتفاع بوته نقش مهمی در بهبود تولید گندم ایفا کرده است و ژن پاکوتاهی در گندم ایرانی برای توسعه ارقام پرمحصول بسیار مهم است. در این تحقیق ژرم پلاسم های مختلف گندم نان بومی ایران، تقریبا 40 ژنوتیپ گندم بهاره از بانک ژن موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی آلمان در سال زراعی90-91 در منطقه گرگان کشت شد. این بررسی به شناخت تنوع موجود در این توده ها می پردازد. مارکر هایPCRمبتنی بر جهش نقطه ای در ژن بزرگ اثر مسئول نیمه پاکوتاهی اللRht8 گندم است.مارکرXgwm261با تست ۴٠ ژنوتیپ مختلف از گندم نان بومی ایران ژنوتیپRht8را شناسایی کرد. مکان میکروستلایت Xgwm 261 گندم،که ١٩٢ جفت است نزدیک ژن پاکوتاهیRht8می باشد، که بر روی بازو کوتاه کروموزوم2D قرار دارد. در این بررسی از ۴٠ توده گندم بومی نان ایرانی که همگی بهاره بودند، به منظور ارزیابی تغییرات در این لوکوس مورد استفاده قرار گرفتند. مراحل استخراجDNA و تعیین کمیت وکیفیت آن و همچنین مراحل واکنش زنجیره پلیمراز توسط دستگاهPCR اجراشد و برای مشاهده باند های مد نظر در توده ها از ژل پلی اکریل آمید 6% استفاده گردید. نمایش این مجموعه گندم نشان داد که از ۴٠ رقم مورد بررسی تنها ٧ ژنوتیپ دارای الل پاکوتاهRht8 بود. این توده ها بیشتر متعلق به مناطق مرکزی و شمال غرب و غرب کشور بودند.

کلمات کلیدی:
گندم نان، ژرم پلاسمPCR ،Xgwm 261 ،Rht8

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220365/