CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آموزش زیست میحطی گامی به سوی توسعه پایدار

عنوان مقاله: آموزش زیست میحطی گامی به سوی توسعه پایدار
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_423
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه عزیززاده - دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی
محسن دهقانی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

خلاصه مقاله:
امروزه اکثرکشورهای دنیا به اهمیت حفظ محیط زیست برای استفاده نسلهای اینده پی برده اند و تلاشهایی دراین زمینه خصوصا درچنددهه گذشته انجام شده و معاهدات و پروتکلهای متعددی درمجامع بین المللی برای ملزم ساختن کشورها نسبت به محیط زیست به تصویب رسانده اند درطول تاریخ بین بشرومحیط زیست ارتباطی تنگاتن و متقابل وجود داشته است و این ارتباط با توجه به وسعت طبیعت و منابع به گونه ای متعادل و عقلانی بوده است با پیشرفت بشروروندکاهش مرگ و میر و افزایش جمعیت این تعادل به نفع انسانها بهم خورده و موجب دست درازی نوع بشربه محیط زیست شده است به گونه ای که امروزه شاهدعقب نشینی فزاینده محیط زیست طبیعی و محصورنمودن آن می باشیم برای برون رفت ازاین معضل یکی ازکارهای اساسی که بایستی درتمامی کشورها بصورت همه جانبه صورت پذیرد اموزشی زیست محیطی بصورت گسرتده و کارشناسی شده می باشد درنگرش توسعه پایداراکوسیستم یامحیط باید به عنوان نکته ای مهم و اساسی جایگاه خودرا داشته باشد زیرا اموزش حفظ محیط زیست یک یازمهمترین ابعادتوسعه پایدارمی باشد و هرفردبایستی ازاموزش منفعت ببرد و ارزشها و رفتارها و سبکهای زندگی راکه برای یک اینده پایدارلازم است یادبگیرد و سبب تحول اجتماعی مثبت شود.

کلمات کلیدی:
آموزش، توسعه پایدار، محیط زیست، نگرش، برنامه ریزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220361/