CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل نقش ICT بر توسعه پایدار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه

عنوان مقاله: تحلیل نقش ICT بر توسعه پایدار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_391
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

منیره دیزجی - استادیاردانشگاه تبریز
آرش کتابفروش بدری - کارشناس ارشدعلوم اقتصادی
سحر الهی پرست - دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی

خلاصه مقاله:
فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بی شک دردهه اخیر تحولات گسترده ای درتمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است گستره کاربردوتاثیرات این فناوری درزندگی روزمره به حدی است که به عنوان یکی ازمهمترین مباحث روزجهان تبدیل شده است و توجه بسیاری ازکشورهای جهان را به خود معطوف ساخته است این فناوری به نوعی انگیزه ای درزندگی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی جهان پدیده اورده است ICT درتوسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یکی ازعوامل ضروری است و نقش مهمی را ایفا می کند امروزه برهمگان روشن است که علت اصلی کندی کشورهای درحال توسعه درپیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی ناتوانی آنها دربازشناخت یا گسترش فناوری درست و بهره گیری ازآن درفعالیت های تولیدی است تاثیرات و کاربرد این فناوری دربسیاری ازبخشهای مختلف تولیدی اعمل ازکشاورزی صنعت و خدمات بسیارمهم و چشمگیر است نقش ICT درتوسعه پایدارکشاورزی نیز مهم و موثر است چرا که میتوان اذعان داشت که توسعه پایدارکشاورزی ازموضوعاتی است که امروزه کانون توجه بسیاری ازنظریه پردازان و پژوهشگران قرارگرفته است نتایج بدست امده نشان میدهد که ICT میتواند تاثیرات مثبت و معنی داری برتوسعه پایدارکشاورزی درکشورهای درحال توسعه داشته باشد

کلمات کلیدی:
توسعه پايدار، توسعه پايداركشاورزي، ICTروستايي و ICT

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220329/