CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر پساب حاصل از کودهای شیمیایی شالیزارهای برنج بر منابع آب شرب (مطالعه موردی روستاهای حاشیه سد درودزن فارس

عنوان مقاله: بررسی تاثیر پساب حاصل از کودهای شیمیایی شالیزارهای برنج بر منابع آب شرب (مطالعه موردی روستاهای حاشیه سد درودزن فارس
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_359
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم محمدی کیش - کارشناس ارشد معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار فارس
حبیب اله صالح احترامیان حقیقی - کارشناس اداره نگهداری شرکت آبفار فارس
محمدحسین یوسفی - رئیس اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شرکت آبفار فارس

خلاصه مقاله:
امروزه آب زیرزمینی در اکثر مناطق جهان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بیشترین نقش را در تامین آب شرب به عهده دارند . افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش بهره برداری از این منابع ارزشمند باعث شده استکه نه تنها کمیت منابع آب زیر زمینی کاهش یابد، بلکه کیفیت این منابع نیز رو به نامناسب بودن پیش رود . مهمترین مشکلی که امروزه آب های زیرزمینی را تهدید می کند، آلوده شدن آن ها است .یکی از مهمترین نکاتدر کنترل و پیشگیری از آلودگی، شناسایی عوامل و منابع آلودگی، مناطق بحرانی آلوده شده و همچنین جهت حرکت آلودگی می باشد، تا بتوان به کمک این اطلاعات گام های موثری در جهت حفظ و بالا بردن کیفیت آبزیرزمینی انجام داد . منطقه مورد مطالعه در این تحقیق منابع آب شرب روستاهای حاشیه سد درودزن است . برای تعیین کیفیت آب های زیرزمینی این دشت ابتدا 74 نقطه (چاه) بعنوان ایستگاههای نمونه برداری در پهنه دشت تعیین گردیده و موقعیت جغرافیایی آنها توسط دستگاهGPS ثبت شد و طی دوره نمونه برداری (از بهار 90 تا تابستان 91 ) از هر ایستگاه 6 نمونه طی فصول برداشت شده است .نمونه ها به آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی منتقل و پس از اندازه گیری پارامترهای شیمیایی (سولفات ، نیتریت ،نیترات ،منیزیم، ،پتاسیم وآهن ) نتایج در ایستگاهها مورد بررسی قرار گرفته و سپس تغییرات مکانی پارامترهای مختلف در فصول 4 گانه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مرحله بعد ، مقدار نسبی و مطلق غلظت آنیون ها و کاتیون های اصلی موجود درآب و روند تغییرات زمانی ومکانی آنها برای دسته بندی آبها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این دسته بندی ها از روش های آنالیز خوشه ایCluster analysisو تحلیل عاملیFactor analysisاستفاده شده است و در ادامه مقادیر آنالیز شده با دیاگرامهای شولر و ویلکوکس مقایسه وکیفیت آب دشت برای مصارف شرب و کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشاهده گردید که اکثر نمونه ها از لحاظ شرب و کشاورزی مناسب هستند.

کلمات کلیدی:
1- كودهاي كشاورزي 2- آب زير زميني 3- سددرودزن 4- آلودگي 5- بحران آب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220297/